,

وکیل :مختصری در خصوص وکیل (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

وکیل دادگستری در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است…