وکیل مهریه (وکیل وصول مهریه،وکالت در وصل مهریه) _ گروه وکلای دادشید

( وصول ، در وصل )

 حقوقی،  کیفری،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی، ثبتی، ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

در وصول

همانطور که می دانیم به محض وقوع عقد به ملکیت زن در می آید و می تواند هر اقدامی در خصو ص وصول بذل  صلح و… نسبت به آن بنماید. این مجموعه با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در امور خانوادگی بدوا با ارائه مشاوره در خصو وصول ( )سعی در صلح و سازش بین طرفین می نمایند و نهایتا در صورتی که موکل اصرار بر وصول خود نماید با بامکان سنجی و ررسی شرایط بهترین و مطمئن و سریعترین راه برای وصول موکل را انتخاب و اقدامات لازم را برای رسیدن موکل به حق و حقوق قانونی خود اقدام می نمایند. ( )

مهریه

مهريه توافق مالي مردو زن در ازدواج(اعم از منقطع و دائم) است( مهریه).و همزمان با انعقاد ازدواج در ازدواج ثبت می شود. از مهمترین ویژگي های این این است که لازم الاجرا است. يعني با درخواست زن از دفترخانه تنظيم ازدواج مي توان مال موضوع مهريه (وکیل مهریه) را از همسر (مرد) درخواست كرد و مراجعه به دادگاه براي اين كار الزامي نيست. زن به مجرد وقوع عقد ، طبق ماده۱۰۸۲ قانون مدني مالک مهرگشته وميتواند ضمن مطالبه آن از شوهر؛ هرگونه دخل وتصرفي در آن بنمايد. براي مطالبه ي مهريه زن ميتواند از طريق محاکم حقوقي(دادگاه خانواده) يا مرجع ثبتي ( سازمان/اداره ثبت اسناد) اقدام نمايد.

ماده ۱۰۸۲

به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد. تبصره: چنان چه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ي زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.

تبصره – چنانچه مهریه(وکیل مهریه) وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص ت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همی وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون حمایت خانواده

ماده ۴- امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود: ۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛ ۲- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛ ۳- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛ ۴- نفقه اقارب ، مهریه (وکیل مهریه)ونفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛ ۵- جهیزیه؛ ۶- حضانت و ملاقات طفل؛ ۷- نسب؛ ۸- نشوز و تمکین زوجین؛ ۹- ولیت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛ ۱۰- رشد، حجر و رفع آن؛ ۱۱- شروط ضمن عقد نکاح؛ ۱۲- سرپرستی کودکان بی سرپرست؛ ۱۴- اهداء جنین

ماده ۱۳- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد. تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه (وکیل مهریه) زن اول است.

ماده ۳۲- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، (وکیل مهریه)نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال وهزینه آن و نحوه پرداخت را مشخص می کند. همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و سایر بستگان تعیین می نماید. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور می باشد، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی براعسار زوج یا تقسیط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نماید. تبصره: گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین، باید تسلیم شود مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

مهر المسمی

مهريه‏اي است كه مقدار آن هنگام عقد ازدواج معين شده و از آن نام برده شده است. به عبارت دیگر اگر مهر، هنگام عقد نکاح(ازدواج) یا بعد از آن به تراضی(رضایت) طرفین معین شود یا مالی به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر ­گردد و مورد توافق زوجین(زن و شوهر) قرار گیرد مهر المسمی گفته می‌شود.حال اختیار تعیین مهر ممکن است حسب مورد به شوهر یا زن یا شخصی سومی سپرده شود.

مهر المثل چيست؟

مهري كه در هنگام عقد ازدواج براي زن معلوم نشده و پس از زفاف (نزديكي)، مهريه زنان هم شأن او) از نظر نسب، سن، عقل و ثروت تعيين مي‏شود.(وکیل مهریه)

در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کنند، حال اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشود یا عدم آن در عقد شرط شود یا به دلیلی مهرالمسمی(مهری که در عقد مشخص می کنند) باطل شود یا در صورتی‌که ضمن عقد در میزان و نوع مهر به توافق نر و یا مهری معین کنند که فاقد اوصاف شرعی و قانونی باشد، در صورت انحلال نکاح و چنانچه قبل از تراضي براي تعيين مهر نزديكي واقع شود (نزدیکی شرط استقرار  مهرالمثل است) زن مستحق مهر المثل خواهد بود. در نتیجه زمانی مهرالمثل  به زن تعلق می گیرد که بعد از عقد و پس از زناشویی (نزدیکی) باشد،. مهر المثل عبارت از مالي است كه با در نظر گرفتن وضع خانوادگي و حال اقرباء و نزديكان زوجه تعيين مي شود. برای تعیین مهر المثل باید وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات از جمله وضعیت فردی و تحصیلات وی نسبت به کسانی که از نظر اجتماعی هم شان او هستند در نظر گرفته شود.

مهریه عند المطالبه

مهریه عندالمطالبه است یعنی هر زمانی كه زن مهریه را مطالبه كند شوهر باید آن را پرداخت كند، هرگاه برای پرداخت مهریه، (وکیل مهریه) زمان و مدتی معین نشده باشد، مهریه‌ی عندالمطالبه است. دراین صورت به محض عقد، زن مالک مهر است و هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه‌ی خود را چه در زمان تداوم زندگي مشترك و چه در زمان طلاق مي‌تواند آن را مطالبه کند. به همين دليل است كه مهريه را عندالمطالبه مي‌گويند‌ و در ازدواج نيز با همين عنوان ذكر مي‌شود.

مهریه عند الاستطاعه

یعنی زن قبول کند که در صورت استطاعت مالی(دارایی) همسرش مهریه خود را درخواست کند.در مهریه (وکیل مهریه)عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه. زمانی است که زوج، توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد، پس پرداخت آن منوط به استطاعت(استطاعت از طریق معرفی اموال زوج، ثابت می‌شود)، زوج است. به عبارت دیگر یعنی مرد هر وقت استطاعت وتوان مالی پیدا کرد مهریه را پرداخت کند.

….


وکیل مهریه،مهریه،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،عکس نوشته،قانون،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیلیا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.