نمونه قرارداد واگذاری سرقفلی (صلح سرقفلی،واگذاری سرقفلی)

نمونه قرارداد واگذاری سرقفلی (صلح سرقفلی،واگذاری سرقفلی،سرقفلی،وکیل سرقفلی،وکیل ثبتی،وکیل ملکی،مشاوره حقوقی)

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در ٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل خود دارد. وجزء اموال غیرمنقول تبعی است.

سرقفلی دارایی نامشهودی که درنتیجه اکتساب یک توسط دیگر به تی بیشتر از ارزش واقعی ایجادشده، سرقفلی گفته می‌شود. ارزش برند ، مشتریان وفادار زیاد، روابط خوب با مشتریان، روابط خوب با کنان و هر نوع اختراع، حق کپی‌رایت یا تکنولوژی اختصاصی، نشان‌دهنده سرقفلیی است. سرقفلی به‌عنوان دارایی نامشهود در نظر گرفته می‌شود زیرا یک دارایی فیزیکی مثل ساختمان یا تجهیزات نیست. حساب سرقفلی در ترازنامه، در بخش دارایی‌های ، منعکس می‌شود.

سرقفلى از عناوین جدید است که به فقه راه یافته و در میان بازاریان و پیشه وران رواج پیدا کرده است و به محل کسب تعلّق مى‏گیرد. این عنوان در پى تصویب قانونی در ارتباط با موجر و مستأجر، پدید آمد. مفاد این قانون چنین است: مالکى که محل کسب را داده، با پایان یافتن مدت نمى‏تواند آن را از مستأجر بگیرد یا بها را افزایش دهد و مستأجر تا هر زمان که بخواهد مى‏تواند با همان بهاى نخستین، آن محل را در اختیار داشته باشد، هرچند بهاى فعلى آن افزایش پیدا کرده باشد یا آن را با همان مبلغ بها به دیگرى واگذار کند و در ازاى آن از فرد سوم وجهى که سرقفلى نامیده‏اند، دریافت نماید.

مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیش‌تر اوقات در ساختمان‌هایی ساخته می‌شوند که آن‌ها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده‌است. از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت تاجر که آن را می‌توان به هر پیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است.

این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد ثمرهٔ فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس از او قصد محل را دارد دریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستأجر را از بین می‌برد.

سرقفلی دو معنای حقوقی متفاوت دارد. این عبارت می‌تواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی ی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمی را فراهم می‌کند. در این حالت یعنی مؤسسه دارایی‌های مهم ولی نامشهودی دارد که در ترازنامه گزارش داده نشده است. در معنای دوم، مؤسسه ممکن است برای خرید سرقفلی‌ای که در طول سال‌ها به وسیلهٔ سازمان دیگری ایجاد شده است، مبلغی نقد بپردازد. تنها سرقفلی خریداری شده در بخش دارایی در ترازنامه گزارش می‌شود.

نمونه قرارداد واگذاری سرقفلی (صلح حقوق سرقفلی مغازه)

طرف اول قرارداد(مصالح):

خانم/آقاي ……………. فرزند آقاي ……………. داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن ………………………………………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(متصالح):

خانم/آقاي ……………. فرزند آقاي……………. داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن ………………………………………………………………………………………

مورد معامله:

كليه حقوق و دعاوي عيني، حقيقي، واقعي، فرضي، تصرفي، صنفي، تصوري و احتمالي مصالح نسبت به حق كسب، پيشه يا تجارت و سرقفلي در شش دانگ يك باب مغازه واقع در ………………… به نشاني ………………………………………………………….. بنام مصالح كه طبق شماره …………………………… مورخ ……………………….. تنظيمي دفترخانه شماره ……………………………………………………………………………… خط آن بنام مصالح تنظيم گرديده و پس از امضاي اين ديگر هيچگونه حقي از حقوق مزبوره ناشي از حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي و صنفي و تصرف در مغازه فوق الذكر براي مصالح باقي نماينده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است كه متصالح اقرار به تصرف كرده.

مبلغ قرارداد(مال الصلح):

مبلغ …………….. ريال رايج كه تماما و نقدا به مصالح تسليم و تاديه گرديده به اقراره.

كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و به سائقه احتياط كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از طرفين اسقاط گرديده است.

تذكر:

  • ضمن العقد لازم حاضر مصالح به متصالح وكالت با حق توكيل غير ولو مكرر با داشتن اختيار عزل وكلاي انتخابي خويش يا جايگزيني آن هر چند كرارا داده و مي دهد كه جهت فسخ و الغاي اجاره شماره مرقوم و تنظيم و اجاره به نام خود يا قائم مقامات خود در خصوص مغازه مزبور به هر شرط و به هر كيفيت و بهر مدت اقدام نمايد.
  • ضمن العقد لازم و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في ما بين طرفين بطور شفاهي منعقد شده مصالح به عنوان موكل حق عزل متصالح(وكيل مرقوم) يا ضمن امين يا ضمن وكيل را از حال الي ۳۰ سال شمسي از خود ساقط نمود.
  • متصالح متعهد به تاديه اجور عقب افتاده احتمالي اجاره مرقوم گرديد. ضمان درك از حال الي ده سال شمسي به عهده مصالح مي باشد.

محل امضاي طرف اول قرارداد(مصالح)                             محل امضاي طرف دوم قرارداد(متصالح)


عکس نوشته،حقوق،وکیل سرقفلی،وکیل،وکالت،سرقفلی،نمونه قرارداد،وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی،قرارداد،موسسه حقوقی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.