قانون،شکایت،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،مجازات،جرم،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شکایت جعل سند

شکایت جعل سند (وکیل،مشاوره حقوقی)

شکایت جعل سند

(نمونه شکوائیه، شکایت، جعل،جعل اسناد،جعل و تزویر،تقلب،ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

شکایت جعل

قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده ۷۲۶ ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است. (شکایت جعل )
در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است ، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۶ و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده ۵۲۳ اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ».(شکایت جعل )

 ماده ۵۳۶ ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نمونه شکوتئیه جعل سند

رياست محترم دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان  “شهرستان محل وقوع بزه يا محل اقامت

 

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

با تقديم تصوير مصدق      / نوشتة غير رسمي       كه بوسيلة آقاي/آقايان – خانم/خانم‌ها       ارائه گرديده است ملاحظه مي‌فرمائيد كه در /نوشتة مذكور جعل صورت گرفته است فلذا با عنايت به مراتب مذكور و عندالاقتضاء جلب نظر كارشناس رسمي خط و امضاء و تحقيق مقتضي تعقيب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام جعل/و استفاده از مجعول به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامي مورد استدعاست.(شکایت جعل )

ضمناً نشاني اينجانب نيز عبارت از …………………………. مي‌باشد.(شکایت جعل )

با تشكر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگي شاكي


قانون،شکایت،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،مجازات،جرم،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شکایت جعل سند


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.