دادخواست تخلیه_گروه وکلای دادشید

دادخواست تخلیه

 دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان،

نمونه دادخواست تخلیه اتمام مدت 

دادخواست تخلیه: عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، دهنده را موجر و ‌کننده را مستأجر و مورد را عین مستاجره گویند.(دادخواست تخلیه)

 در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد دارد؛ بنابراین عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.(دادخواست تخلیه)

 

تکالیف مستاجر نسبت به مورد (دادخواست تخلیه)

  • مستأجر بعد از قبض موضوع نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.
  • مستأجر حق دارد را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرفمؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.
  • مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.
  • عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.
  • اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.(دادخواست تخلیه)

 

تکالیف موجر (اجاره دهنده) نسبت به مستاجر(دادخواست تخلیه)

 

برخی تکالیف را بر مؤجر تکلیف می‌کند که به آنها اشاره می‌شود.
چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده ۴۷۶ ق م)
طبق ماده ۴۸۶ ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.(دادخواست تخلیه)
عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده ۴۸۴ ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.(دادخواست تخلیه)
بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م ۴۹۸ ق م)

(دادخواست تخلیه)

 

نمونه دادخواست تخلیه اتمام مدت (دادخواست تخلیه)

خواهان : مشخصات مالک

 خوانده : مشخصات مستاجر

  : در صورت انتخاب مشخصات انتخابی یا معاضدتی

 خواسته : صدور حکم بر تخليه با احتساب کليه خسارات دادرسي به شرح ذيل

دلایل و منضمات : ۱- فتوکپي مصدق اجاره ۲- فتوکپي مصدق اظهارنامه شماره….. ۳٫ عند الزوم جلب نظر شناس ۴٫ نامه   ۵٫ فتوکپی مصدق (دادخواست تخلیه)

رياست محترم مجتمع قضايي/دادگستري ……(دادخواست تخلیه)

سلام عليکم

با تقديم ادب و احترام به استحضار مي رساند:(دادخواست تخلیه)

اينجانب مالک ششدانگ يک باب منزل مسکوني داراي پلاک ثبتي ….. واقع در بخش…. شهرستان….. مي باشم که آن را به موجب قرارداد مورخه …. براي مدت يکسال به خوانده اجاره داده ام. نظر به اينکه مدت اجاره منقضي گرديده است خوانده حاضر به تخليه عين مستاجره نمي باشد و با مراجعات مکرر به نامبرده نيز،حاضر به رفع تصرف از عين مستاجره نگرديده است. لذا با تقديم اين دادخواست مستنداً به ماده ۴۹۴ قانون مدني و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حکم بر تخليه عين مستاجره با احتساب کليه خسارات دادرسي مورد استدعاست.(دادخواست تخلیه)


دادخواست تخلیه,گروه وکلای دادشید،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی,

دادخواست تخلیه,گروه وکلای دادشید،وکیل،،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی,


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.