, ,

بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن (وکیل مهریه،وکیل نفقه)

بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن (وکیل مهریه،وکیل نفقه،وکیل …
, ,

مختصری در خصوص اجاره

/
مختصری در خصوص اجاره اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانی…
, ,

نمونه قرارداد : نمونه قرارداد اجاره مغازه

نمونه قرارداد : نمونه قرارداد اجاره مغازه(وکیل،وکالت،مشاوره حقوق…
, ,

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

/
بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک گردشكار شرح دادخواست: به تاريخ …… خواهان شرك…
,

وکیل :مختصری در خصوص وکیل (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

وکیل دادگستری (وکیل،کالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی) - گروه وکلای دادشید در اصل ۳۵ …