, ,

مختصری در خصوص داوری دعاوی _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص داوری دعاوی داوری در لغت به معنای قضا. حکومت…