,

متن قانون ثبت اسناد و املاک

/
قانون ثبت اسناد و املاک قانون ثبت اسناد و املاک باب اول- …
,

‌متن قانون وکالت

/
‌متن قانون وکالت قانون وکالت فصل اول ـ وكيل و شرايط وكالت م…
,

قانون تملک آپارتمانها (قانون آپارتمانها)

/
قانون تملک آپارتمانها (قانون آپارتمانها) ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و مح…
,

قانون افراز و فروش املاك مشاع

/
قانون افراز و فروش املاك مشاع قانون افراز و فروش املاك مشاع ماد…
,

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت‌

/
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت‌ پروانه وکالت :ماده 1- از تاريخ تصويب ا…
,

قانون حفظ حقوق شهروندی

/
قانون حفظ حقوق شهروندی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق…
,

آئین نامه تعرفه حق‌الوكاله

/
آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موض…
,

متن قانون اجرای احکام مدنی

/
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356.8.1 اجرای احکام فصل اول - قواعد عمومی…
,

متن قانون اساسی

/
 قانون اساسی  قانون اساسی  اصل ۱  حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ا…
,

متن کامل قانون دادرسی مدنی _ گروه وکلای دادشید

/
متن کامل قانون دادرسی مدنی قانون دادرسی مدنی تشریفاتی است ک…