,

نقش سند رسمی بر ابعاد حقوقی تصرف عدوانی

نقش سند رسمی بر ابعاد حقوقی تصرف عدوانی تصرف عدوانی : در مواد 690 الی 694 قانون …
,

مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع

مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع تقسیم مال : چکیده…
,

حوادث راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه شخص ثالث- دیه راننده

بررسی پوشش حوادث راننده ي مسبب حادثه در قانون جدید بیمه شخص ثالث- …
,

الزامات اعمال حق فسخ در معاملات

الزامات اعمال حق فسخ در معاملات (فسخ قرارداد،وکیل قرارداد،وکیل مل…
,

شرايط قانوني فسخ قراردادهاي ملکي چيست؟

شرايط قانوني فسخ قراردادهاي ملکي چيست؟ فسخ در لغت به معناي …
,

طلاق توافقی

/
طلاق توافقی،مراحل اجرای طلاق توافقی،چگونه طلاق توافقی طلاق توافقی ، طلاقی است…
,

بررسی حقوقی انتقال مبیع در اثنای مدت (خیار شرط)

/
بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف …
,

وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام

/
وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام چکیده شرط ضمان قـرارداد سرمایـه‌گذاری عـقد جدی…
,

بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی

/
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی چ…
,

اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی

/
اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی و بحث پیرامون آن نوشتار حاضر در راستای اصل…