,

دعاوی مالی و غیرمالی _ گروه وکلای دادشید

/
دعاوی مالی و غیرمالی دعاوی مالی و غیرمالی : بسیار دیده ای…
,

آراء قابل تجدید نظر _ گروه وکلای دادشید

/
آراء قابل تجدید نظر یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدی…
,

اهمیت و جایگاه دلیل در دعاوی کیفری _ گروه وکلای دادشید

/
اهمیت و جایگاه دلیل در دعاوی کیفری چکیده دلیل یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرس…
,

چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی _ گروه وکلای دادشید

/
چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی سازش ، مقدمه : جرم…
,

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف؟ _ گروه وکلای دادشید

/
اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف؟ اخذ آخرین دفاع، به موجب ماده یك قا…