نوشته‌ها

,

رای وحدت رویه اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت

/
اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت آرای سا…