نوشته‌ها

, ,

ضمان درک

ضمان درک (مقالات حقوقی،حقوق مدنی،ضمان درک ثمن،ضمان درک مبیع،بایع ضامن…
, ,

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟ (مقالات حقوقی،…