نوشته‌ها

,

عقد و قبض و تسليم

اصولاً عقد بدون تسليم محقق مي شود مگر در عقد غير معوض و برخي از عقود استثنايي با وجود اين , در تمام موارد و تسليم با هم رابطه متقابل دارند. تسليم و قبض از آثار عقد صحيح است و عدم قدرت بر تسليم موجب بطلان قرارداد مي شود تسليم نادرست (ناقص و معيوب ) براي طرف مقابل حق فسخ ايجاد و تلف مورد معامله (بيع) قبل از قبض عقد را منفسخ مي كند تسليم و قبض هيچ يك عمل حقوقي نيست زيرا در حصول قبض اذن بايع شرط نيست. اين در صورتي است كه موضوع تسليم عين معين باشد ولي هرگاه موضوع تسليم كلي باشد براي تعيين مصداق و فردي كه بايد تسليم شود به اذن متعهد نياز است , ولي لزوم تعيين مصداق تسليم عمل حقوقي مي سازد.
دادخواست ثبت عقد دائم،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست اثبات زوجیت دائم
, ,

دادخواست ثبت عقد دائم (وکیل،مشاور)

دادخواست ثبت عقد دائم(نمونه دادخواست،ثبت عقد،عقد دائم،عقد،عقد نکاح،مشاور حق…
, ,

شرایط صحت معامله یا قرار داد

/
شرایط صحت معامله یا قرار داد (چگونه معامله کنیم،چگونه قرارداد ت…
, ,

وکیل مهریه (وکیل وصول مهریه،وکالت در وصل مهریه)

/
وکیل مهریه (وکیل وصول مهریه،وکالت در وصل مهریه) وکالت در و…
, ,

وکالت و وکالت بلاعزل در حقوق ایران

/
وکالت و وکالت بلاعزل در حقوق ایران وکالت در حقوق ایران عبارت از عقدی جایز…
, ,

مختصری در خصوص عقد اقسام عقد

/
مختصری در خصوص عقد و اقسام عقد بر اساس قانون مدنی اقسام عقد…