نوشته‌ها

, ,

قیم و وظایف قانونی قیم

قیم و وظایف قانونی قیم (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی خانواده) قیم به كسی گفته می…
, ,

چگونه دادگاه قیم تعیین می کند؟(وکیل،وکالت،وکیل خانواده)

/
چگونگی تعیین قیم در دادگاه(وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل خانواده) انسان بالغی که …
,

رای وحدت رویه واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه

/
واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود رای وحدت رو…
,

رای وحدت رویه مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران شماره ۲۲۴

/
مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ…