نوشته‌ها

,

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران _ گروه وکلای دادشید

/
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران وکیل کیفری، وکیل حقوقی، وکیل،وکیل برای مشاوره،وکیل دادگاه ،وکیل دادگاه حقوقی، وکیلمتهم،مشاوره حقوقی،مشاور…
,

رای وحدت رویه: رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه

/
رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل رای وحدت رویه شم…