ثبت اسناد،وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،ابطال سند،سند،عکس،وکیل ملکی،درخواست وکیل،ابطال اجرائیه

ابطال اجرائیه ثبتی (وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی)

ابطال اجرائیه ثبتی (وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی،ثبت، ثبت سند، سند،صدور سند، موسسه حقوقی، وکالت، وکیل، وکیل ثبتی، وکیل ملکی)

ابطال اجرائیه

به درستی می توان دعاوی ابطال سند را در زمره پیچیده ترین و خاص ترین دعاوی مطروحه در دادگستری به شمار آورد. از آنجایی که قانونگذار به اسناد رسمی تنظیم شده در دفترخانه و اداره ثبت اسناد و املاک و دیگر اسناد رسمی موجود اعتبار خاص و ویژه ای بخشیده، لذا دادگاه ها در وضعیت موجود به راحتی حکم بر ابطال سند صادر ننموده و فرض قانونی بر صحت و اصالت اسناد مزبور می باشد. بنابراین شخصی که مدعی عدم اعتبار و عدم اصالت و غیر قانونی بودن یک سند می باشد می بایسیت از طرق قانونی ادعای خود را به اثبات برساند. چنین کاری به هیچ وجه ساده نخواهد بود و لازم است که از تجربیات وکلای دادگستری و مشاورین بهره برداری شود.(ابطال اجرائیه)

موضوع این نوشتار، دعوی ابطال اجرائیه می باشد. و لازم است که ابتدا مختصری در خصوص اجرائیه مطالبی گفته شود.

اکثر اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم میگردد ، قابلیت اجرا از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک را دارد. به این معنا که شخص ذینفع لازم نیست که برای رسیدن به اهداف خود، حتما در مراجع دادگستری طرح دعوی نماید. بلکه می توند از دفترخانه ای که سند را تنظیم نموده، تقاضای صدور اجرائیه را بنماید.(ابطال اجرائیه)

دادخواست تخلیه (وکیل،وکالت، مشاوره حقوقی)
کلیک کنید

در چنین صورتی، دفترخانه اوراق اجرائیه را براساس همان موضوعی که در سند رسمی نوشته شده، صادر می نماید و به مدیون ابلاغ می نماید و مدیون مکلف است که ظرف ۱۰ روزه، مفاد اجرائیه را به اجرا گذارد. در غیر این صورت مراتب توسط دفترخنه به اداره ثبت اسناد منعکس میشود و قسمت اجرای اسناد رسمی، مطالبات طلبکار را وصول  خواهد نمود.(ابطال اجرائیه)

مثلا یکی از مهمترین اسنادی که در اداره ثبت اسناد قابلیت اجرا را دارد، سند نکاحیه است. به نحوی که متعهد له، -یعنی زوجه- می تواند به جای مراجعه به دادگستری و صرف وقت و هزینه زیاد، مهریه خود را از طریق دفترخانه و نیز ا داره ثبت اسناد وصول نماید.(ابطال اجرائیه)

در این حالت، در برخی موارد، در اثر اشتاهات شخصی یا اشتباه در محاسبه و غیره، ممکن است که دفترخانه مربوطه، سند اجرائیه را به اشتباه صادر نماید. که در این صورت ، شخص ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای ابطال اجرائیه را بنماید. البته طرح دعوی ابطال ممکن است مبنا و منشا متفاوت و متعددی داشته باشد و از آنجایی که قانونگذار برای صحیح بودن و اعتبار قانونی داشتن اسناد، شرایط خاصی را در نظر گرفته؛ لذا در صورت فقدان چنین شرایطی، طرح دعوی ابطال امکان پذیر خواهد بود. در این رابطه می توانید از کمک و مشاوره وکلای گروه دادشید بهره مند شوید.(ابطال اجرائیه)

دیه زنان(بررسی فقهی و حقوقی)
کلیک کنید


ثبت اسناد،وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،ابطال سند،سند،عکس،وکیل ملکی،درخواست وکیل،ابطال اجرائیه


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.