نمونه دادخواست ابطال صورت جلسه شرکت

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه شرکت (چطور صورتجلسه شرکت را باطل کنیم)

ابطال صورتجلسه شرکت – وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – شرکت – ابطال – نمونه دادخواست – مشاوره تلفنی – گروه وکلا – ابطال صورتجلسه – شرکت – وکیل شرکت

ابطال صورتجلسه شرکت

طبق ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت:

ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺁﻥ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﺫﯼ‌ﻧﻔﻊ ﺑﻄﻼﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ.(ابطال صورتجلسه شرکت)

بطلان صورت جلسات شرکت ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد؛ مثل عدم اهلیت بعضی از شرکت کنندگان در جلسه که باید نماینده قانونی شان به جای آنان در جلسه شرکت می کرده است، یا عدم مشروعیت موضوع تصمیم اتخاذ شده، یا اینکه ممکن است یک یا چند نفر از شرکت کنندگان صورت جلسه را امضا نکرده و امضای آنها جعل شده باشد. در این موارد تصمیمات مجمع به حکم ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است.(ابطال صورتجلسه شرکت)

بیشترین موارد بطلان، در عمل، مواردی است که در لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی شده است؛ از جمله عدم رعایت مقررات راجع به اکثریت های لازم برای رأی گیری با حد نصاب جلسه، عدم رعایت ترتیب دستور جلسه یا مقررات راجع به تعیین مدیر و بازرس، و سر انجام عدم رعایت مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهم.(ابطال صورتجلسه شرکت)

هرگاه قبل از صدور حکم بطلان تصمیمات مجمع عمومی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد(ماده ۲۷۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ مانند وقتی که  هیئت رئیسه صورت مجلسی را که می بایست امضا می کرد و نکرده، قبل از صدور حکم امضا کند، یا اینکه جلسه ای که بدون رعایت مقررات قانونی تشکیل شده است، دوباره تشکیل شود و تصمیمات صحیح اتخاذ گردد. (ابطال صورتجلسه شرکت)

ماده ۲۷۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷

نمونه دادخواست ابطال صورت جلسات شرکت

دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی را که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. (ابطال صورتجلسه شرکت)

خواهان :

خوانده :

خواسته : ابطال صورتجلسات شرکت     و ابطال شرکت       به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی بدوا صدور قرار دستور موقت (ابطال صورتجلسه شرکت)

دلایل : کپی مصدق :۱- آگهی روزنامه رسمی شرکت دوم، ۲- اساسنامه و آگهی شرکت اول، ۳- قراردادهای شرکت دوم، ۴- شهادت شهود (ابطال صورتجلسه شرکت)

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان … 

با سلام  احتراماً به استحضار می رساند:

 خواندگان اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی/           به شماره ثبت         می باشند واینجانب به عنوان یکی از سهامداران شرکت یاد شده به میزان          سهم آن شرکت را دارم. نظر به اینکه خواندگان شرکت دیگری را در زمینه فعالیت شرکت فوق الذکر تأسیس نموده و با انعقاد قراردادهای غیر قانونی از جمله واگذاری قراردادهای شرکت مورد سهام اینجانب به شرکت جدید التأسیس، از امکانات شرکت ما نیز استفاده می نمایند در حالیکه خواندگان با مقام عضویت هیئت مدیره شرکت قبلی وفق ماده ۱۲۶ قانون تجارت حق تصدی مدیریت شرکت دیگری را نداشته اند فلذا با تقدیم دادخواست ضمن تقاضای ابطال صورتجلسات مجامع عمومی شرکت اول از تاریخ         لغایت          صدور حکم به بطلان شرکت دومی نیز به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.(ابطال صورتجلسه شرکت) ضمناً نظر به اینکه خواندگان در مقام حیف و میل اموال شرکت می باشندبدواًمستنداً به مواد۳۱۰و۳۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی صدور دستورموقت مبنی برجلوگیری ازهرگونه اقدام دیگری را نیز تقاضا دارد. (ابطال صورتجلسه شرکت)

کلیک کنید  دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده(از شورا)

ابطال صورتجلسه شرکت،نمونه دادخواست،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،شرکت،ابطال صورت جلسه،مشاوره حقوقی

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.