اثبات شراکت نمونه پرونده (چگونه شراکت را اثبات کنیم)

اثبات شراکت نمونه پرونده بررسی یک پرونده اثبات شراکت(چگونه شراکت را ثابت کنیم،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

اثبات شراکت : شراکت قراردادی است که طی آن طرفین جهت پیشبرد منافع مشترک خود با هم همکاری خواهند داشت. یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی ایران، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند.شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.(شراکت)

به اعضای شرکت، در شرکت‌های سهامی و تعاونی، سهامدار گفته می‌شود. اعضای شرکت، مالکین دارایی آن شناخته نمی‌شوند. بلکه صرفا به نسبت سهام خود، دارای حقوقی نسبت به شرکت خواهند بود. سهام‌دار نسبت به شرکت، حقوق و تعهداتی دارد. میزان این مسئولیت بسته به نوع شرکت، متفاوت است..(شراکت)

سهم: قطعه‌ای از سرمایه یک شرکت است. هر سهم، نشان‌دهنده یا نمایندهٔ کوچکترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است. دارندهٔ هر سهم یاسهام‌دار، به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت یا بنگاه تولیدی شریک است. برای مثال، اگر شرکتی به تعداد دو میلیون سهم منتشر کرده و شخصی مالک دو هزار سهم در این شرکت باشد، او یک‌هزارم از مالکیت این شرکت را در اختیار دارد..(شراکت)

 

بررسی یک پرونده اثبات شراکت

گردشکار و توضیحات کامل پرونده:

احتراماً به استحضار عالی می رساند موکلین آقایان …. و ……. از مؤسسین شرکت خوانده بوده به طوری که به ترتیب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت در بدو تأسیس آن بوده اند و تمامی سرمایه و ثمره ی یک عمر زندگی خود را در این شرکت هزینه نموده تا بتوانند اقساط وام و بدهی های شرکت را تصفیه کنند متأسفانه بعلت مشکلات مالی موکلین و اعتماد به آقای …. امور شراکت را به نامبرده سپرده و در حال حاضر متوجه شده اند نامبرده بدون اذن و اجازه و اطلاع و هماهنگی با موکلین شرکت را به نفع خود تصرف نموده در حالی که هیچ وجهی به موکلین نپرداخته است. لذا با توجه به موارد مضمونه تقاضای صدور حکم شایسته مورد استدعاست. ضمناً موکلین در خصوص صحت ادعای خود شهود داشته که عند اللزوم معرفی خواهند گردید..(شراکت)

پرونده مشتمل است بر:

۱-استشهادیه خواهان ها مبنی بر اینکه عاملان اصلی تأسیس شرکت بوده و سمت مدیر عاملی و رئیس هیئت مدیره ای داشته اند اما به علت مشکلاتی شرکت را به آقای…. سپردیم. گفته اند وی بی اطلاع ما جلسات مجمع عمومی بر پا کرده و فامیل های خود را به شرکت راه داده و اموال شرکت را به آن ها منتقل کرده است در حالی که ما سهام خود را به کسی نفروختیم و اسناد شرکت را در اختیار ما قرار نمی دهد. ۵ شاهد آن را امضا نموده اند. ۲-وکالتنامه وکیل خواهان که از هر دو موکل وکالتنامه دارد و تمامی اختیارات در آن را تصریح شده و تمبر الصاق نموده است..(شراکت)

پرداخت بدهی متوفی
کلیک کنید

ابلاغ ها:

وقت رسیدگی تعیین شده است و به طرفین وفق م ۶۸ ق.آ.د.م ابلاغ واقعی شده است..(شراکت)

لایحه خوانده:

قبل از رسیدگی خوانده به دادگاه نامه ای داده مبنی بر اینکه شرکت ….. با مدیریت من وجود خارجی ندارد؛ دعوا را رد نمایید و ابلاغ به شرکت تعاونی تولیدی …. با مدیر عاملی من شده است. کپی مصدق اساسنامه شرکت سهامی خاص ….. ضمیمه شده است که خواهان ها(در بین امضا کنندگان هستند) و شامل ۵۶ ماده است. در م ۹ آن آمده: سهام شرکت با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن در صورت خروج و یا اخراج یکی از اعضا تحت هر عنوان به واجد شرائط دیگری با تأیید مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان صورت می گیرد. کپی مصدق صورتجلسه مجمع عمومی و انتخاب طرفین به سمت های ادعایی هم موجود است.کپی مصدق آگهی تغییرات شرکت نیز ضمیمه شده و در آن به تغییر هیئت مدیره و اساسنامه اشاره شده است. وکالتنامه ….. از شرکت تعاونی تولیدی …. اصفهان با کلیه اختیارات ضمیمه شده است..(شراکت)

جلسه تشکیل شده است. همه حضور دارند اما بدوا لایحه ای نمی دهند..(شراکت)

صورتجلسه:

 خواهان: من یک سهم از ۵ سهم شرکت مذکور با هر عنوان که باشد را دارم. از مؤسسین شرکت بودم ۸ تا ۱۰ سال در آن شرکت زحمت کشیدم، برای آن وام گرفتم و تقاضای اثبات شراکت بر یک سهم از ۵ سهم سهام شرکت را دارم. نماینده خوانده: شرکت ما به اسم شرکت ….. مشهور است، ولی از سال ۱۳۵۹ رسماً به اسم شرکت تعاونی تولیدی ….. است. خواهان ها هر ۲ جزء مؤسسین بودند، اول ۲۲ نفر عضو داشته. سهامشان را نمی دانم چقدر بوده. چون از سال ۱۳۶۷ آمدم. چون وام های شرکت پرداخت نشده به مزایده گذاشته می شود که کسی نمی خرد. سال ۶۷ قرار شد ما ۶ نفر بدهی شرکت را بدهیم که دادیم و ایشان هر دو سهام خود را فروخته اند. سال ۶۳ ….. توسط مجمع عمومی حذف شده و اعضای جدیدی معرفی شدند. …… ۲۰ سهم از صد سهم  داشته که فروخت و استعفا داد. مدارک در اداره تعاون است. در وسط جلسه وکیل خوانده آمد و گفت تقاضای رد دعوی خواهان ها را دارم. وکیل خوانده: شرکت …. نیست. خواهان ها با وصف عدم منشأ واحد در یک دادخواست طرح دعوی نموده اند و باید دو دادخواست داده شود. از سال ۶۳ به بعد اسم ….. از شرکت حذف شده و سرمایه اولیه داشته ولی سهام وی مشخص نیست و اقدام به انتقال سهم خود نموده است. طبق بند ۹ اساسنامه با تأیید جایگزین توسط مرکز گسترش، ایشان دیگر سهامدار نیست. ….. : ۴۰ سهم طبق قرارداد ….. متعلق به من است لیکن ورقه مربوط به قرارداد ….. سفید بوده و در زندان امضا کردم و مطالب بعدا نوشته شده است. امضا کردم که از بابت سهام من در شرکت ماهانه ۳۰-۲۰ هزار تومان به همسرم بپردازند. وکیل خواهان: چون نماینده شرکت اقرار به شرکت سابق نمود، تقاضای محکومیت ایشان را دارم. نسبت به دعوی موکل ….. دعوی را در این پرونده مسترد می دارم و نسبت به ….. تقاضای رسیدگی دارم. ….. : بله من دعوی جداگانه طرح می نمایم و دعوی خود را مسترد می دارم. مدیر شرکت: قراردادها سفید نبوده اند. در آن ها چک درج شده است. حاضرین با تأیید مراتب صورتجلسه، دادگاه را ترک نموده و از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند..(شراکت)

شماره مشاوره حقوقی _ گروه وکلای دادشید
کلیک کنید

از سوی دادگاه وقت نظارت تعیین شده است.

استعلام از اداره تعاون:

 از اداره ی تعاون استعلام شده است. مواردی خواسته شده و جواب آن آمده: در خصوص سهام …..، بر اساس دفاتر مالی سال ۵۹ و ۶۰ در شرکت نامبرده دارای  ۲ سهم ۵۰۰۰ ریالی می باشد و نقل و انتقال سهام از جانب ایشان به دیگری صورت نپذیرفته است. مطابق صورتجلسه مهر ماه ۶۳  شرکت به اعضای جدید تحویل گردیده و نام ایشان به عنوان اعضای جدید شرکت لحاظ نشده و ترک کار داشته اند. لذا بر اساس ماده ۹ و ۱۷ اساسنامه وقت شرکت و قوانین جاریه آن زمان عضویت ایشان لغو می باشد. در حال حاضر نیز وی فاقد هرگونه سهامی در شرکت می باشد. م ۱۷ اساسنامه : هرگاه رابطه عضوی به علت استعفاء، اخراج، فوت و یا ترک عضویت باشد با شرکت قطع شود بهای سهم یا سهام از او به نرخ روز(پس از ارزیابی توسط مرکز) و روشن شدن تعهدات و دیون او به شرکت حداکثر ظرف یکسال از تاریخ خروج نقداً پرداخت می گردد. آگهی تأسیس شرکت در سال ۱۳۵۹ و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت و آگهی مزایده شرکت در سال ۶۶ ضمیمه شده است..(شراکت)

 لایحه دفاعیه وکیل خوانده:

شرکت های تعاونی اوائل انقلاب که زیر نظر مرکز گسترش خدمات عمرانی و تولیدی و کشاورزی مشغول به فعالیت می شدند و از اساسنامه ای که با قوانین مرکز گسترش منطبق بود تبعیت می کردند،که ابتدا م ۱۹۳ ق.ت این موضوع را تجویز  می کند. علیهذا طبق م ۹  اساسنامه شرکت …… از مصادیق خروج است نه اخراج و از نیمه دوم سال ۱۳۶۰ در شرکت دیگر نیامده است که در دادخواست هم اقرار ضمنی کرده است. طبق دفاتر شرکت، مدارک موجود در اداره تعاون و اقرار خودش نامبرده از نیمه دوم سال ۶۳ دیگر نیامده و ترک عضویت داشته است و مراجعه جهت تسویه حساب ننموده است و شرکت سال ۶۵ به علت  غیر  اقتصادی بودن متوقف شده و مکاتبه با مرکز گسترش به لحاظ دیون مالی و بدهی مالیاتی نموده و سال ۱۳۶۶ از طریق مزایده فروخته شده است. شرکت سال ۶۳ اعضا جدید اختیار کرد و ایشان نه سهام دارد نه سهام دار است..(شراکت)

 

رای دادگاه:

در خصوص دعوی وووووو و ….. با وکالت آقای ……  به طرفیت شرکت تعاونی تولیدی …… مشهور به شرکت ….. با وکالت آقای ……. اثبات شراکت و تعیین سهم الشرکه و مطالبه ی خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان ……  به شرح مضبوط در جلسه اول دادرسی دعوی خود را مسترد نموده با استناد به بند ب م ۱۰۷ ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می گردد. نسبت به دیگر خواهان نظر به اینکه حسب ماده ۱۷ اساسنامه «هرگاه رابطه عضوی به علت استعفاء اخراج … قطع شود بهای سهم یا سهام او به نرخ روز و روشن شدن دیون و تعهدات او به شرکت ظرف یکسال از تاریخ خروج نقداً پرداخت می گردد.» و حسب پاسخ استعلام و اصله از اداره کل تعاون استان ….  آقای ….. بر اساس دفاتر مالی سال های ۶۰ و ۵۹ شرکت دارای دو سهم پنج هزار ریالی بوده لیکن ایشان ترک کار داشته و بر اساس مواد ۱۷ و ۹ اساسنامه شرکت عضویت ایشان لغو شده و در حال حاضر نامبرده فاقد هرگونه سهامی در آن شرکت است و خواهان در متن درخواست به صورت ضمنی بر ترک کار خود اقرار نموده است لذا دادگاه دعوی ایشان را ثابت ندانسته و با استناد به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م حکم بر بی حقی وی صادر می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مستقر در مرکز استان است..(شراکت)

تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش
کلیک کنید

تحلیل حقوقی پرونده:

با توجه به اینکه خواسته اثبات شراکت و مطالبه سهم الشرکه ارتیاط کاملی با هم دارند رسیدگی توامان آن ها با ایراد مواجه نست. چرا که مطالبه سهم مستلزم اثبات شراکت است و منشا آن نیز همان شراکت است. این شرکت سرمایه اولیه اش با اخذ وام از بانک بوده که به عنوان سهم بین اعضا تقسیم شده است و سهامداران هیچ آورده ای نداشته اند. در سال ۶۵ شرکت متوقف شده و سال ۶۶ مزایده صورت گرفته است. خواهان با وجود بدهی شرکت را ترک نموده است و بعد ۳۰ سال بازگشته است و طبیعتا چون قبلاً دیون داشته و رفته و آورده ای نیاورده و مزایده طبق مواد موجود در اساسنامه صورت پذیرفته است، از شرکت اخراج شده نه سهم اکثر و نه سهم قبلی دارد. لازم به ذکر است مطالبه مبلغ نقد مقدار سهم خواهان که در مزایده به او رسیده است بحثی جداست و سهم الشرکه محسوب نمی شود که در این جا قابل مطالبه باشد. لذا رای به درستی اصدار یافته است..(شراکت)

به علاوه تصمیم دادگاه در قابلیت تجدیدنظر خواهی رای صادره در محاکم تجدیدنظر استان، با توجه به بند « ه » ماده ۳۳۲ و ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی صحیح می باشد..(شراکت)


شراکت،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،اثبات شراکت،عکس،حقوق،نمونه پرونده


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسطو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.