بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی

بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی(نمونه پرونده،سرقت،شکایت،ضرب و جرح،جرم)

شکایت سرقت و ضرب و جرح

شکوائیه

شکات:  یازده نفرشاکی به ترتیب شمارش شده اندکه تنها یکی از آنها وکیل دارد متهمین: ۱.آقای آرش …. ۲.کامران….. اتهام ها: ۱.سرقت  ۲.ضرب وجرح عمدی

مالباخته گان در شکوائیه های جداگانه نسبت به سرقت اموال و وسایل خود شکایت خود را در دادسرا های مختلف مطرح و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را از مرجع قضایی خواستار شده اند.

روند رسیدگی

این پرونده با شکایت احد شکات آغاز شده است. وی شناسنامه مالکیت خودروی خود را به همراه شکوائیه تقدیم کلانتری نموده است.آقای ……..: در تاریخ ……. ساعت ۷ صبح کنار شهربازی از شدت رانندگی زیاد خوابم برده بود، شخصی به شیشه ی اتومبیل زد و گفت مشکلی پیش آمده؟ خواست به من کمک کند گفت بیا تا ماشین را کنار پارک کنم، پیاده شدم، سوار ماشین شد و به سرعت متواری شد. در صندوق عقب ماشین ۵۰۰ گرم طلای شکسته و ساخته شده وحدودا ۱۲ میلیون تومان پول داشتم. بنده زرگر هستم.گزارش مأمور تجسس نیروی انتظامی هم ضمیمه گشته است. سوالاتی از وی شده است از جمله اینکه به کسی مظنون  هست؟ قادر به چهره نگاری هست؟ اطلاعات دیگری دارد یا خیر که هیچ اطلاعاتی نداشته است. موبایل وی هم در ماشین بوده است. چندین بار کلانتری از وی تحقیق به عمل آورده است. سند ماشین و موبایل را هم ارائه داده است. تحقیقات توسط سروان رضا یکی از افسران آگاهی به معاون دادستان دادسرای عمومی وانقلاب ارسال می گردد که گزارش کلی واقعه را نوشته است.گزارش مأمورین انتظامی ضمیمه شده است که در گشت زنی شبانه فردی با پرایدی به سرعت زیادی در حرکت به بوده و چون با ایست پلیس مواجه شده فرار نموده است و با تلاش فراوان دستگیر شده است. طبق استعلام به عمل آمده خودرو مسروقه است و فرد سارق آرش است. ضمنا در اتومبیل مقدار زیادی کارت سوخت به نام های متفاوت (شاکیان) و… مشاهده شده است. سارق اعتراف نموده است و همدست خود را کامران معرفی نموده است.

شکایت سعید ضمیمه شده که اعلام داشته در راه منزل می خواستم حرکت کنم، این فرد به من حمله کرد وبا چاقو و قیچی به من می زد تا ماشین را بگیرد که در همان حال (پس از حرکت سریع) مأمورین وی را متوقف کردند. چندین مطلع هم در برگ های بارجویی همین امر را تأیید نموده اند. شکایت بهرام هم ضمیمه شده که وی هم از سرقت خودرو خود از درب منزل در حالی که آن را می شسته است خبر داده است.

کلیک کنید  ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)

آرش در اعترافات خود بیان کرده قصد سرقت پراید را نداشته و از ترس مأمورین به پراید آویزان شده تا وی را برساند چرا که کسی برایش در اتوبان نمی ایستاده و همدست خود را معرفی نموده و اعلام داشته به علت مواد مخدر و درگیری با مأمورین سابقه ی کیفری دارم. در ادامه گزارش مأمور کلانتری برای دادسرا ارسال شده است که در آن آرش به تمامی سرقت ها و حتی طلاهای موجود در اتومبیل خودرو پارس اعتراف کرده است. در ادامه شکات دیگر هم شکایت های خود را به توجه به اعترافات آرش و اطلاع از دستگیری او مطرح کرده اند. هر کدام شناسنامه مالکیت خودرو خویش را ارائه داده اند و از همه شکات هم سوالات مشابه با شاکی اولیه پرسیده شده است و همه ی این گزارشات به دادسرا ارسال گشته است. با آدرس های اعلامی خودرو های مسروقه یافت شده است که تمامی آنها با خسارات زیادی یافت شده اند. شکاتی هم که سند رسمی انتقال نداشته اند وکالتنامه های گرفته شده از فروشنده را ضمیمه پرونده نموده اند.

بهرام ….. اعلام کرده از آنجایی که خودروی من صبح سرقت شده و عصر در کلانتری کشف گردیده از متهم شکایتی ندارم. در ضمن شکایت تعدادی از شکات جلب نظر کارشناس برای تعیین میزان خسارت وارده بر خودرو را نیز خواسته اند. با نشانی های آرش ،کامران نیز با یکی از پرایدهای مسروقه، دستگیر شده است. وی اعلام می دارد که خودرو را از دوستش آرش امانت گرفته و از چیزی اطلاع ندارد، دو مرتبه به علت سرقت و نزاع به زندان رفته است و از مسروقه بودن خودرو اطلاع نداشته است. کامران در حالی دستگیر شده که به علت سرقت قبلی در زندان بوده و با قرار وثیقه آزاد بوده است. برگ های انگشت نگاری های متهمین نیز ضمیمه شده است.

در اعترافات بعدی کامران به مشارکت خود در سرقت یک پراید سفید با آرش قرار کرده است وگفته که اتومبیل ها را به اطراف شهر می برده اند و با اتاق ها و موتورهای خودروهای چپی عوض می کردند و حتی مشخصات مکان هایی که خودروها را نمره می کردند را اعلام داشته است.

تمام شکات و به متهمین در زندان اعلام وقت رسیدگی شده است. بازجویی های متعدد دیگری از متهمین شده است که بنا به اقرارهای خود آنها در حکم دادگاه به آنها اشاره شده است. در رابطه با همین پرونده هم (به جهت فروش طلاها به دیگری و مصرف مشروبات و…کشف آنها در اتومبیل ها، پرونده های دیگری هم تشکیل شده است، تحت عناوین تحصیل مال مسروقه و نگهداری مواد مخدر و مشروبات الکلی که مربوط به این پرونده نمی باشند و جدا رسیدگی گردیده اند و در آنها رأی برائت برای متهمین دیگر صادر شده است.) قرار مجرمیت از سوی بازپرس شعبه ۱۷ و متعاقب آن کیفر خواست از سوی دادستان صادر شده است. کامران بیان نموده که من همکاری کامل با مأمورین نمودم و به تمامی سرقت های خود و آرش اقرار نمودم و تنها در دو فقره سرقت مشارکت داشتم و تقاضای تخفیف دارم.

کلیک کنید  تعیین خسارت در قراردادها

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام آقایان آرش …….  فرزند ….. و کامران ……. فرزند ……. مبنی بر مشارکت در سرقت دو دستگاه خودرو پراید موضوع شکایت آقایان ……… و اتهام دیگر آرش مبنی بر مباشرت در سرقت یک دستگاه زانتیا موضوع شکایت حسین ….. و سرقت پژو پارس موضوع شکایت آقای ……. با وکالت……… و نیز سرقت مقدار پانصد گرم طلای ساخته شده و پنج میلیون و هفتصد هزار تومان وجوه نقد از داخل صندوق عقب خودرو مذکور و سرقت چهار پراید موضوع شکایت خانم ها ………و ……. و آقایان ……… و ………… با عنایت به شکایت شکات و گزارش مأمورین انتظامی و کشف خودروهای مسروقه و تحویل آن به مال باختگان و لحاظ مدافعات به عمل آمده از ناحیه متهمین در مراحل مختلف تحقیق و دادرسی انجام شده و عدم حضور متهم کامران در جلسه مقرره و در نتیجه عدم دفاع موثر و صرف نظر از اعلام گذشت آقایان ……. و …….. نسبت به متهم کامران و اعلام گذشت آقای ………. نسبت به متهم آرش و موأیدا به سایر قرائن و امارات مؤیدی منعکس در پرونده مجرمیت مشارالیها به اعتقاد دادگاه ثابت تشخیص، فلذا دادگاه با انطباق عملکردشان با ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی آقای آرش را به تحمل مدت دو سال و نیم حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل تعداد ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه در حق آقای……… و آقای کامران را با رعایت بند های اول و پنجم ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی به تحمل مدت پنج ماه و نیم حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بعنوان نقدی تعزیرا در حق صندوق دولت بدل از شلاق محکوم می نماید. درخصوص اتهام آقای آرش مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ……….. صرف نظر از اعلام گذشت بعدی مشارالیه بلحاظ فقدان دلائل کافی اثباتی موجب حصول قطع وتعیین و فراغت وجدان محکمه و توجها حاکمیت اصل برائت دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی را صادر واعلام می دارد . درخصوص اتهام آرش مبنی بر مباشرت در سرقت دو دستگاه پراید آقایان……….. و …….. نظر به اینکه در این خصوص تاکنون از شکات استماع شکایتی به عمل نیامده است پرونده با تشکیل بدل لازم به دادسرای عمومی و انقلاب اعاده تا تکمیل و پس از انجام تحقیقات لازم ارسال فرمایند. رأی صادره در خصوص محکوم علیه کامران غیابی و مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در خصوص محکوم علیه آرش در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

کلیک کنید  وکیل طلاق

تحلیل حقوقی پرونده:

 ‌۱. ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.

۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»

۲. در جرائم سرقت و کلاهبرداری دادگاه بدون درخواست شاکی مکلف است به بازگردداندن اموال حکم دهد و این مستلزم دادن دادخواست نمی باشد.

۳. به نظر می رسد با توجه به حضور کامران در دادسرا و مرحله تحقیقات و انجام دفاعیات، چون از جلسه و دعوی مطلع بوده است رأی نباید غیابی صادر گردد و حضوری است؛ گرچه م ۲۱۷ ق.آ.د.ک صحبت از جلسات دادگاه نموده است اما به نظر می رسد با وحدت ملاک از قانون آیین دادرسی مدنی اطلاع از جلسات برای حضوری شدن رای کافی است گرچه اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند رای غیابی صادر شود. با این شرایط از لحاظ ماهوی با توجه به مدارک و اقاریر متهمان رای به درستی اصدار یافته است..


قانون،دادرسی-کیفری،حقوق،موسسه-حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه-وکلا،قانون،حقوق،عکس،عکس-نوشته،مشاوره-حقوقی،رایگان،ماده-13-2


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیلو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

    لینک کوتاه :