تخلیه تعدی و تفریط

تخلیه تعدی و تفریط

وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان،

نمونه دادخواست تخلیه تعدی و تفریط مستاجر  

 

 تخلیه تعدی و تفریط:اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.(تخلیه تعدی و تفریط)

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد؛ بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.(تخلیه تعدی و تفریط)

 

تکالیف مستاجر نسبت به مورد اجاره(تخلیه تعدی و تفریط)

  • مستأجر بعد از قبض موضوع اجاره نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.
  • مستأجر حق دارد اجاره را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرفمؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.
  • مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.
  • عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.
  • اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.(تخلیه تعدی و تفریط)

 

کلیک کنید  مهر المتعه چیست؟

تکالیف موجر (اجاره دهنده) نسبت به مستاجر(تخلیه تعدی و تفریط)

 

قانون مدنی برخی تکالیف را بر مؤجر تکلیف می‌کند که به آنها اشاره می‌شود.(تخلیه تعدی و تفریط)
چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده ۴۷۶ ق م)
طبق ماده ۴۸۶ ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.(تخلیه تعدی و تفریط)
عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده ۴۸۴ ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م ۴۹۸ ق م)(تخلیه تعدی و تفریط)

 

نمونه دادخواست تخلیه تعدی و تفریط مستاجر  (تخلیه تعدی و تفریط)

 

خواهان : مشخصات مالک

 خوانده : مشخصات مستاجر

 وکیل : در صورت انتخاب وکیل مشخصات وکیل انتخابی یا وکیل معاضدتی

 خواسته : صدور حکم بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط با احتساب کلیه خسارات دادرسی و صدور قرار تامین دلیل فوری

دلایل و منضمات : ۱- فتوکپی مصدق قرارداد اجاره ۲- فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره….. ۳. عند الزوم جلب نظر کارشناس ۴. وکالتنامه وکیل  ۵. فتوکپی مصدق سند مالکیت  ۶. تحقیق و معاینه محلی(تخلیه تعدی و تفریط)

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……(تخلیه تعدی و تفریط)

با سلام – احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب مالک یک مجتمع تجاری دارای پلاک ثبتی….. واقع در بخش….. شهرستان….. می باشم که دو باب از مغازه های آن را به خوانده محترم اجاره داده ام که متاسفانه خوانده بدون اخذ اجازه از اینجانب با برداشتن دیوار فی مابین دومغازه آنها را تبدیل به یک باب مغازه نموده است.لذا با تقدیم این دادخواست بدواً با استناد به مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تامین از وضعیت موجود عین مستاجره جهت حفظ و ضبط دلائل و در ماهیت مستنداً به بند ۸ ماده ۱۴قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶ صدور حکم  بر تخلیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی استدعاست.(تخلیه تعدی و تفریط) 

کلیک کنید  نمونه پرونده تقسیم ترکه ( نحوه و چگونگی تقسیم مال بین وراث)

تخلیه تعدی و تفریط,دادشید,وکیل,وکالت,مشاوره حقوقی,موسسه حقوقی,وکیل دادگستری,

تخلیه تعدی و تفریط,دادشید,وکیل,وکالت,مشاوره حقوقی,موسسه حقوقی,وکیل دادگستری,


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.