تفاوت فسخ نکاح با طلاق

تفاوت فسخ نکاح با طلاقReviewed by گروه وکلای دادشید on Dec 21Rating:

تفاوت فسخ نکاح با طلاق – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق زنان،طلاق،فسخ نکاح،عقد،اقاله،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ.نکاح.طلاق داده شود:
*فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است:
۱٫اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
۲٫فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است
۳٫طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند
۴٫برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
۵٫انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.
*طلاق:انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م ۱۱۳۷ق_م)
*نکاح:عقدی است که به موجب آن مردو زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا)یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانونا با هم متحد می شوند(مانند مورد نکاح دائم)قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.در همین اصطلاح ازدواج و زنا شویی استعمال می شود.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
با توجه به مختصر توضیحاتی که در باب این سه اصطلاح داده شد حال به بررسی مواد قانونی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها در باب فسخ نکاح و طلاق می پردازیم
م ۱۱۲۰(ق_م)مقرر می دار:عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
مواد ۱۱۲۱_۱۱۲۳(ق_م)در باب شرایط فسخ نکاح آمده است به جز دو ماده ۱۱۳۰ و ۱۱۲۹ که در مورد تقاضای طلاق از جانب زوجه است.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
مواد ۱۱۳۳_۱۱۴۲(ق_م)در باب شرایط طلاق آمده است.
م۱۱۳۲(ق_م) مقرر می دارد:در فسخ نکاح رعایت مقرراتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:
۱٫هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می دهند.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
۲٫عده(مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر کند م ۱۱۵۰ ق_م) هر دو یکسان است.مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ ق_م از مستندات این وجه اشتراک اند
۳٫هر دو ایقاع اند.
عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.
طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق م شود.
وجوه اختلاف:ی
۱:در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح و جود ندارد.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
الف:در طلااق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست(م۱۱۳۴ق_م)
ب:در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل)که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)

ج:در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
د:طبق ماده ۶۴۵ ق_م_ا
عدم ثبت طلاق .رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.این در حالی است که قانون نسبت به رای عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.
۲٫طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق به هر دوی آن هاست(زوج و زوجه)(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
۳٫در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد .
م۱۱۴۸ق_م:در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
م۱۱۰۹ق_منفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود……)
موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آن ها را ندارد خو موئد این مطلب اند که در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد در حالی که در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می گردد.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
۴٫صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می باشد مثلا در م۱۱۴۱ ق_م آمده
است :طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.بنا براین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیر مواقعه باشد.در حالی که در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.
*طهر:فاصله بین دو عادت زنانگی را طهر گویند.
*طهر غیر مواقعه:هرگاه زن از حیض و نفاس پاک باشد و مرد با او نزدیکی نکند این پاکی را طهر غیر مواقعه گویند.
۵٫هر گاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود مهریه نصف می شودم۱۰۹۲ق_م.در حالی که در فسخ قبل از نزدیکی زن حق مهر ندارد .جز در ناتونی جنسی(عنن)که موردی خاص است و در این صورت زن مستحق نصف مهر است م۱۱۰۱ق_م.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
۶٫یکی از شرایط معتبر در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد .بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی شود.
در قانون مدني يک سري عيوب مشترک بين زن و مرد براي فسخ نکاح وجود دارد و يک سري عيوب اختصاصي را براي مرد قرار دادند که موجبات فسخ را براي زن فراهم مي کند و يک سري عيوب اختصاصي را براي زن قرار دادند که موجبات فسخ را براي مرد ايجاد مي کند.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
عيوب مشترک زن و مرد:
جنون: چه ادواري و چه مستمر 
عيوب مرد که مي تواند موجب فسخ نکاح شود(م۱۱۱۲ق_م) 
۱-عَنَن: ناتواني جنسي مرد 
۲-خصاء
۳-مقطوع بودن آلت تناسلي .(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
استفاده از بند ۱ فوري نيست يا به دادگاه مراجعه مي کند يا بعد از يک سال ، در صورت عدم درمان، دادگاه مي تواند به مرد قضيه فسخ نکاح را اعلام کند. البته چنانچه مرد نتواند وظايف ديگر زناشويي را انجام دهد، موجب فسخ نکاح است.
عيوب زن(م۱۱۲۳ق_م) 
۱-قَرَن: استخواني در دستگاه تناسلي زن که مانع انجام نزديکي مي شود
۲-جذام : نوعي بيماري است 
۳-برص: لکه هاي سفيد يا سياهي که در بدن زن نمودار مي شود
۴-اخضاء
۵-زمين گير شدن 
۶-نابينايي از دو چشم .(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
*تدليس 
يکي ديگر از موارد فسخ نکاح تدليس است
م۱۱۲۸ق-م:هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده یرای طرف مقابل خق فسخ خواهد بود …….(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)
در امر نکاح، تدليس ،يعني يکي از طرفين با اعمال متقلبانه،نقص و عيب خود را پنهان نموده باشد و يا خود را داراي صفات کمالي معرفي مي نمايد که در واقع فاقد آن صفات بوده باشد. مجازات تدليس کننده از ۶ ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و حتي اگر از حق فسخ استفاده نکند، حق جبران خسارت براي او محفوظ است.(تفاوت فسخ نکاح با طلاق)


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.