تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی(وکیل،مشاور)

تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی

(ورشکستگی،اداره تصفیه، امور ورشکستگی،وصول مطالبات،معامله های تجارتی،ورشکستگی تاجر،عدم پرداخت بدهی تاجر،پیامدهای ورشکستگی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

 وظایف و تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی

همانطورکه می دانیم اصطلاح ورشکستگی، د رزمره وحشتناک ترین وتاسف بار ترین حالاتی است که ممکن است برای یک تاجر مطرح شود. طبیعی است که قانونگذار پس از آنکه تاجری به درجه توقف  و ورشکستگی رسید، برای حفظ حقوق بستانکاران، وی را از ا دخالت در اموال و حقوق مالی خود محروم و ممنوع نماید و ناچارا می بایست شخصی به عنوان قائم مقام و ذی صلاح برای دخالت در امور ورشکسته معرفی  و تعیین گردد.(تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)

به همین جهت  اداره تصفیه امور ورشکستگی در هراستان تشکیل گردیده و اکثر پرونده های ورشکستگی ، به محض صدور رای به آن مرجع ارسال می شود.(تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)

اول – اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث

اراه تصفیه ه تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت و شماره گذاری کرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا به یکی از کارمندان قضائی یا اداری محول می گردد. متصدی پرونده مکلف است از روز شروع ماموریت خود برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته اقدامات تامینی علیه مدیوئین او به عمل آورد و برای انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبار دارائی موجود ورشکسته برای اقدامات تامینی بدوی پیش بینی نموده است. سایر اقدامات تامینی عبارت است از: صورت برداری از اموال ورشکسته و مهر و موم آنها و توقیف ورشکسته.(تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)

کلیک کنید  ضرب و جرح(نمونه پرونده ضرب و جرح،بازجویی)

دوم – فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانکاران

در صورتی که قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طریق مزایده به فروش رسیده و حاصل فروش بین بستانکاران ورشکسته تقسیم می شود. اگره هیئتی از بستانکاران که واحد شرایط مذکور در ماده ۴٨٠ ق.ت. می باشند رضایت بدهند و وقتی که مال در بازار بورس یا در بازار ارزش معینی دارد(مانند سهام شرکتها) به استثنای اشیا مورد وثیقه که آنها را نمی توان بدون جلب رضایت صاحبان حق وثیقه به طریق غیر مزایده فروخت و نیز اموال فاسد شدنی و اشیایی که در معرض تنزل قیمت هستند و نگهداری آنها مستلزم هزینه غیر منتاسبی باشد استثنائا بدون مزایده و به طریق عادی به فروش میرسد. گاهی به علت طول عملیات تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه به تقسیم موقت سهام مبادرت می کند. این تقسیم موقت باید پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به صورت طبکاران انجام پذیرد. ضمنا اداره تصفیه صورت موقت تقسیم سهام را تهیه نموده و با اعلام قبلی آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانکاران قرار می دهد. درمورد بستانکارانی که طلب آنها موجل است قبل از رسیدن سررسید طلب پرداختی به آنان صورت نمی گیرد مگر آنکه نسبت به کسر فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند. (مواد ۴٨ و ٣۶ ق.ا.ت. ا.و. و ۵۴ آ.ق.ا.ت.ا.و). صورت تقسیم و حساب نهائی که پس از قطعیت کلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشکسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. ضمنا خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران به انان فرستاده می شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفیه بدوا هزینه توقف و هزینه تصفیه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر یک از سهام می نماید. اگر بستانکاری کاملا به حق خودرسید باید سند مربوط را به اداره تصفیه تسلیم نماید. اما اگر قسمتی از طلب خود را دریافت کرد مراتب در سند قید شده و به بستانکار مزبور سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشکسته بتواند با ارائه سند مزبور بقیه طلب خودرا ادعا و وصول نماید.(تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)

کلیک کنید  مشاوره حقوقی شرکت ها (وکیل شرکت،وکیل قرارداد)

مرجع موصوف به حکم قانون دارای تکالیف و وظایف متعددی می باشد که جهت آشنایی شما عزیزان، مختصرا به پاره ای از آنها اشاره می شود:

 • حفظ و نگهدارى و اداره اموال تاجر انجام دهد و پاسخگوى طلبکاران تاجر هم باشد.
 • انجام کلیه مسئولیت هائى که برابر قانون تجارت بر عهده مدیر تصفیه و عضو ناظر مى‌باشد نیزبرعهده اداره مزبور محول گردیده است.
 • مهر و موم تجارتخانه و انبار و مغازه و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته‌ها و اسباب و لوازم و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر
 • فروش اموال ضایع شدنى و یا اموالى که اگر به فروش نرسد دچار کسر قیمت مى‌شود.(تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)
 • به‌کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و نیز اشیائى که نگهدارى آنها فایده‌اى ندارد. (تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)
 • در صورتى‌که تاجر براى معاش خود و خانواده‌اش وسیله دیگرى نداشته باشد و درخواست نفقه نماید تعیین مقدار نفقه براى تصویب دادگاه
 • تنظیم صورت اموال و دارائى تاجر و چگونگى ورشکستگی،(تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)
 • وصول مطالبات تاجر ورشکسته
 • فروش اثاثیه و مال‌التجاره ورشکسته با اجازه دادستان
 • تشخیص طلب طلبکاران در محل و ساعت و روز معین
 • تشکیل مجمع عمومى طلبکاران براى بستن قرارداد ارفاقى در محل و ساعت و روز معین
 • اقامه هر گونه دعوی لازم و دفاع از دعاوی مطروحه (تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)
 • گزارش وضعیت تاجر ورشکسته و اطلاع به طلبکاران مى‌رسد.(تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)
کلیک کنید  نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری(قانون دیوان عدالت اداری)

در پایان متذکر می گردد که موارد مذکور  تنها بخشی از وظایف اداره موصوف می باشد و به عبارت دیگر، هر اقدامی که در راستای تصفیه امور تاجر، لازم باشد ، انجام آن بر عهده آن اداره می باشد.(تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی)


حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت ورشکسته،وکیل ورشکستگی،ورشکستگی،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل ورشکسته،تکالیف اداره تصفیه امور ورشکستگی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.