تکلیف مهریه هنگام طلاق(وکیل،وکالت،وکیل مهریه)

تکلیف مهریه هنگام طلاق(وکیل،وکالت،وکیل مهریه،مشاوره حقوقی)

مهریه : مهر به فتح میم در لغت، “کابین” یا “دست پیمان” گویند و آن مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‏گردد. مهر واژه­ای عربی و از لحاظ لغوی به معنای «عوض» به­ رفته است. در فارسی آن را کابین گویند. مهریه با نام‌های دیگری چون صداق، صداقیه، کابین و فرض نیز شناخته می‌شود.

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

3 شرطی که در تعیین مهریه باید رعایت کنیم + فیلم
کلیک کنید

طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد.

واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» است و در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف می‌شود.

تکلیف مهریه در طلاق

جز در طلاق خلع(طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که نسبت به زوج دارد، قسمتی از مهر خود را می بخشد و طلاق می‌گیرد) و مبارات (طلاقی است که کراهت از جانب طرفین است) که جزیی از مهر یا تمام آن بخشیده می‌شود و غیر از مواردی که حکم قطعی بر اعسار مرد از پرداخت حقوق مادی زن(مَهریه،نفقه و…) صادر شده است، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مَهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن به صورت نقد خواهد بود.که در این صورت دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مکلف به تعیین تکلیف موارد مذکور است.

نمونه رای تخلیه
کلیک کنید

هرگاه مَهریه در عقد معین نشده وقبل از تعیین مهریه طلاق صورت پذیرد بر حسب اینکه طلاق بعد یا قبل ازنزدیکی باشد حکم مساله متفاوت خواهد بود.

  1. در صورتی که طلاق قبل از نزدیکی وبعد ازتعیین مهریه داده شود،زوج ملزم به پرداخت یا تسلیم نصف آنچه به عنوان مَهریه تعیین کرده اند(مهر المسمی) ،خواهدبود.
  2.  در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی وتعیین مَهریه،زن مستحق مهرالمتعه خواهدبود.
  3.  اگرمهریه درعقدذکر نشده یا عدم مَهریه شرط شده باشد و قبل ازتعیین مَهریه نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و اگر قبل ازتأدیه مهر نکاح منحل شود،لطمه ای به حق زن وارد نخواهد شد و او می تواند حتی بعد از انحلال نکاح حق خود را مطالبه کند.
  4.  چنانچه انحلال نکاح به علت فوت زن باشد،حق زن در خصوص مطالبه مهریه به ورثه او منتقل می شود.
  5. و چنانچه طلاق بعد ازنزدیکی و بعد از تعیین مَهریه صورت پذیرد در این صورت مرد پس از طلاق ملزم به پرداخت تمامی آنچه معین شده است(مهر المسمی)،می باشد.
  6. هرگاه مهر در عقد نکاح دائم ذکر نشود و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر بخواهد زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و تعیین مهرالمتعه با لحاظ حال مرد از حیث غنا و فقر صورت می‌پذیرد.
نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک یه دستگاه خودرو
کلیک کنید

در خصوص طلاق اگر مرد بخواهد زوجه را طلاق بدهد در صورت بکارت نصف مهریه و در صورت عدم بکارت

۱- تمام مهریه

 ۲- اجرت المثل ایام زندگی

 ۳- در صورت دارا بودن شرایط، نصف دارایی (یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است: «ضمن عقد ازدواج، مرد شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، مرد موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل نماید»)

 ۴- نفقه معوقه و دوران عده را نیز باید همراه مهریه بدهد.

 …


موسسه حقوقی،وکیل،وکیل خانواده،وکیل خوب،مهریه،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل مهریه،طلاق،طلاق توافقی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاما راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.