نمونه پرونده تخریب

نمونه پرونده تخریب و فحاشی

نمونه پرونده تخریب و فحاشی

نمونه پرونده تخریب : تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.(نمونه پرونده تخریب)

جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

 

موضوع پرونده : تخریب و فحاشی

مرجع رسیدگی شعبه …. دادگاه کیفری ۲

گردش کار پرونده :

براساس شکایت شکات متهم اعتیاد به مواد مخدر دارد وبرای اینکه پول مواد را تهیه کند اقدام به ضرب و جرح شاکی می نماید و شیشه های منزل را تخریب نموده واقدام به فحاشی می کند و از نامبردگان و دیگر اهالی جهت تأمین مصرف مواد مخدر اقدام به زور گیری می نماید که در مورد اخیر نیز اقدام به تخریب شیشه های منزل شکات و فحاشی نموده است و حین فرار توسط گشت نیروی انتظامی دستگیر و از متهم ترازو یک دستگاه موبایل و تعداد یک جفت کتانی کشف که برابر اظهارات برادرش شب گذشته متهم سرقت کرده است وحین دستگیری متهم به افراد نیروی انتظامی حمله می نماید که موجب صدمه به دوتن آنان می گردد متهم اتهام اعتیاد به مواد مخدر وتخریب شیشه وتهدید وفحاشی را قبول می نماید واظهار پشیمانی وندامت می کند وآزمایشگاه نیز اعتیاد به مواد مخدر متهم را تأیید می نماید که قرار کفالت دویست میلیون ریالی صادر می شود و بعلت عجز از معرفی کفیل عازم بازداشتگاه می شود و در تاریخ ….. دادیار شعبه … طی قرار مجرمیت متهم را دائر به اعتیاد به مواد مخدر و تخریب شیشه و تهدید و فحاشی به استناد مواد ۶۶۹ و۶۶۷ و۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام وجهت اظهار نظر دادستان ارسال می نماید که در نهایت جهت رسیدگی به شعبه …. دادگاه کیفری واصل شده است و در تاریخ …… در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و شکات حضور ندارند متهم در دادگاه حضور دارد موضوع اتهامی قرائت می شود متهم اتهامات را قبول می نماید و اظهار می نماید که جهت ترک اعتیاد قرص مصرف کرده بوده که حالت عادی نداشته است لذا غیر ارادی بوده است آخرین دفاع نیز از متهم اخذ می شود که نام برده اظهار می نماید اظهاراتم همان است که در جلسه دادگاه عرض کردم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدوررای می نماید .(نمونه پرونده تخریب)

 

رأی دادگاه :

دراین پرونده ….. فرزند …….. ۳۰ ساله، بیکار، باسواد، اهل …. ، مقیم ……. متهم است به تخریب عمدی شیشه منزل ، با توجه به شکایت شاکیان خصوصی ……و…….. و تحقیق انجام شده از متهم در جلسه دادرسی دادگاه و ملاحظه کیفر خواست شماره ……. به تاریخ …….. صادره از دادسرای عمومی …..  و اقاریر صریح وی از بزه انتسابی وسایر قرائن و امارات موجود بزه وی محرز است بنابر این دادگاه به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی وبا رعایت ماده ۲۲ از قانون مرقوم بلحاظ اوضاع واحوال خاص که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم گردیده نامبرده را بپرداخت مبلغ ……… ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم می دارد اما در خصوص شکایت ……و………. دایر به فحاشی و تهدید با توجه به محتویات پرونده ، تحقیق انجام شده از شاکیان و متهم در مراحل مقدماتی در دادسرای عمومی وجلسه دادرسی دادگاه وبلحاظ عدم دلیل کافی و درنتیجه عدم اقناع وجدان قضایی بنابراین دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی وقاعده فقهی اصالت البرائه وبند الف ماده ۱۷۷قانون آئین دادرسی کیفری حکم بربرائت صادر واعلام نموده است. (نمونه پرونده تخریب)

 

تحلیل حقوقی پرونده :

تخریب در لغت یعنی خراب کردن ‚ ویران کردن ‚ تباه کردن ‚یا از حیز انتفاع انداختن مال وچنانچه عمل مذکور عمومی و نسبت به مال غیر باشد دارای جنبه کیفری است تخریب فقط با فعل مثبت امکان پذیر است و تحقق آن به صورت ترک فعل ممکن نیست وتخریب ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد و کلیه اموال منقول و غیر منقول را مشمول شود تخریب اموال نامشروع مثل قمار شامل تخریب نمی شود سوء نیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است و سوء نیت خاص آن اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر یعنی قصد حصول نتیجه که همان ایراد ضرر و خسارت به دیگری است می باشد متهم دراین پرونده با علم به تعلق مال به دیگری اقدام به تخریب نموده است و با اراده آگاه و سوء نیت خاص موجب ایراد ضرر وخسارت شده است که دادگاه با استناد به ماده۶۷۷ نامبرده را مجرم تشخیص و حکم به محکومیت وی را صادر نموده است .(وکیل اصفهان)

..


نمونه پرونده تخریب


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

حضانت یا نگهداری فرزندان

حضانت

 1. مواردی که همه باید در مورد حضانت بدانند

 2. با این ۵ مورد حضانت از بین می رود.

 3. مهمترین عامل کلیدی رسیدگی به پرونده حضانت که می تواند قاضی را تحت تاثیر قرار دهد

 4. دست نگه دارید قبل از هر اقدامی در تنظیم دادخواست حضانت این موارد را چک کنید

 5. مدارک لازم برای ثبت دادخواست حضانت

 6. مدارک لازم برای دفاع و ارائه به محکمه

 7. مواردی که باعث می شود حضانت باطل شود

 8. هنگام تقاضای دستور موقت چه مواردی را باید در نظر داشته باشیم

 9. هزینه های زندگی فرزند بر عهده چه کسی است؟

 10. انتقال فرزند به شهر یا کشور دیگر

 11. نمونه دادخواست ها و آراء دادگاه در خصوص حضانت

 12. یک نمونه جلسه نقد و بررسی دو رای مختلف در مورد حضانت 

 13. مهمترین نظرات مشورتی (سوال و جواب) در خصوص حضانت

 14. حضانت در قوانین ایران

 15. نکات مهم و کاربردی در خصوص حضانت اطفال

   


ادامه مطلب …

معامله صوری ، جرم معامله صوری

جرم معامله صوری

جرم – معامله – معامله صوری –  عقد بیع – وکیل – وکالت – مشاور – نمونه دادخواست – مشاوره آنلاین – وکیل خانواده – مشاوره ازدواج

ادامه مطلب …

خیانت در امانت – گروه وکلای دادشید

خیانت در امانت

خیانت – خیانت در مال منقول -خیانت در  مال غیر منقول -ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی – جرم خیانت در امانت – وکیل – مشاور – مشاوره حقوقی – وکیل خانواده – وکیل پایه یک دادگستری

ادامه مطلب …

نمونه پرونده کلاهبرداری

نمونه پرونده کلاهبرداری

نمونه پرونده – کلاهبرداری – حقه بازی – وکیل – مشاور – مشاور حقوقی – مشاور آنلاین – خدمات وکالت – وکیل در اصفهان – وکیل ملکی – وکیل ثبتی

ادامه مطلب …

نکات مهم در زمان انعقاد قرارداد با وکیل شخص

نکات مهم در زمان انعقاد قرارداد با وکیل شخص

وکیل – قرارداد – نکات مهم انعقاد قرارداد – عقد قرارداد – مشاور – مشاوره آنلاین – وکیل خانواده – وکیل ملکی – وکیل ثبتی – مشاوره حقوقی

ادامه مطلب …

نمونه پرونده تغییر کاربری

نمونه پرونده تغییر کاربری

نمونه پرونده – تغییر کاربری – تغییر کاربری اراضی زراعی – جهاد کشاورزی – وکیل – وکیل ملکی – مشاور – مشاوره حقوقی – مشاوره آنلاین – گروه وکلا

ادامه مطلب …

نمونه پرونده افراز ملک مشاع

نمونه پرونده افراز ملک مشاع

وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – افراز ملک – ملک مشاعی – تقسیم – افراز – انحصار ورثه –حصر وراثت

ادامه مطلب …

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند سند الزام  – وکیل وکالت مشاوره حقوقی وکیل ثبتی وکیل ملکی گروه وکلا

  ادامه مطلب …

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲

وکیل- وکالت – مشاوره حقوق – وکیل ثبتی – وکیل ملکی – کمیسیون ماده ۱۲ – قانون زمین شهری = اراضی موات – نمونه دادخواست – ابطال ادامه مطلب …