, ,

جرم معامله صوری (و دلایل و مدارک جهت شناسایی آن)

/
جرم معامله صوری جرم - معامله - معامله صوری -  عقد بیع - وکیل - وک…
, ,

خیانت در امانت - گروه وکلای دادشید

/
خیانت در امانت خیانت - خیانت در مال منقول -خیانت در  مال غیر م…
, ,

نمونه پرونده کلاهبرداری

/
نمونه پرونده کلاهبرداری نمونه پرونده - کلاهبرداری - حقه بازی - وکیل …
,

نکات مهم در زمان انعقاد قرارداد با وکیل شخص

/
نکات مهم در زمان انعقاد قرارداد با وکیل شخص وکیل - قرارداد - …
, ,

نمونه پرونده تغییر کاربری

/
نمونه پرونده تغییر کاربری نمونه پرونده - تغییر کاربری - تغییر کاربری ار…
, ,

نمونه پرونده افراز ملک مشاع

/
نمونه پرونده افراز ملک مشاع وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – ا…
, ,

نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

/
نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم سند – سند – الزام  - وکیل…
, ,

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12

/
    دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 وکیل- وکالت – مشاوره حقو…
, ,

نحوه تنظیم شکایت

/
نحوه تنظیم شکایت (وکیل - وکالت - شکایت - تنظیم شکایت - مجرم  - احق…
, ,

پرونده نفقه

/
 نمونه تجدید نظر خواهی پرونده نفقه نفقه چیست؟ نَفَقه در لغت به معنی: هز…