۲۹ دی, ۱۳۹۶

مشاوره حقوقی _ گروه وکلای دادشید

مشاوره حقوقی _ گروه وکلای دادشید مشاور حقوقی، مشاوره ، وکیل و مشاور حقوقی ، گروه […]
۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تملیک

نمونه رای تملیک (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،اموال غیرمنقول،اجاره به شرط تملیک،اجاره،تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تقسیم ترکه

نمونه رای تقسیم ترکه (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،ترکه،تقسیم ارث،انحصار وراثت،میراث متوفی،تقسیم حصه،تقسیم ماترک،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
۲۱ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تعدیل اجاره

نمونه رای تعدیل اجاره (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،اجاره ملک،انقضای مدت اجاره،ملک استیجاری،موجر،مستاجر،قوانین  روابط موجر و مستاجر ،تعیین […]
۲۱ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تصحیح شناسنامه

نمونه رای تصحیح شناسنامه (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تغییرنام،ابطال شناسنامه قدیم،تصحیح نام،تصحیح اشتباهات املائی در نام،اداره ثبت احوال،وکیل،وکالت،موسسه […]
۲۰ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تخلیه(به لحاظ انقضای مدت اجاره)

نمونه رای تخلیه (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تخلیهبه لحاظ انقضای مدت اجاره،ملک استیجاری،موجر،مستاجر،تخلیه ملک،قوانین  روابط موجر و مستاجر […]
۲۰ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر

نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،ملک استیجاری،سرقفلی،موجر،مستاجر،تخلیه ملک،تخلیهبه علت تغییر شغل،قوانین […]
۱۹ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تخلیه

نمونه رای تخلیه (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،ملک استیجاری،قانون روابط موجر و مستاجر،موجر،مستاجر،تخلیه ملک،تخلیه ید،قوانین ۲۷ و ۱۵روابط […]
۱۹ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تخریب بنا

نمونه رای تخریب بنا (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،قلع بنا،تخریب بنا،تصرف بر مال دیگری،تصرف عدوانی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
۱۶ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تجویز انتقال منفافع

نمونه رای تجویز انتقال منفافع (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،انتقال منافع مورد اجاره،رابطه استیجاری،ماده ۱۹ قانون روابط موجر […]
۱۶ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی

نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تفکیک پلاک،تنظیم سند رسمی،مبایعه نامه،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
۱۶ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،قانون روابط موجر و مستاجر،موجر،مستاجر،اجاره بها،سند […]
۱۵ شهریور, ۱۳۹۶
وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،نمونه رای الزام به انجام تعمیرات

نمونه رای الزام به انجام تعمیرات (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

نمونه رای الزام به انجام تعمیرات (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،قانون موجر و مستاجر، تعمیر ملک استیجاری،موجر،مستاجر،تعمیرات ساختمان […]
۱۵ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای اعتراض ثالث

نمونه رای اعتراض ثالث (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،قانون روابط موجر و مستاجر،موجر،مستاجر،اعتراض شخص ثالث،اجاره بها، اجاره نامه،وکیل،وکالت،موسسه […]
۱۵ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای اجازه معامله

نمونه رای اجازه معامله (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،اجازه معامله مشول وظیفه عمومی،معامله،ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور […]
۱۵ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای ابطال شناسنامه

نمونه رای ابطال شناسنامه (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،سجلی،شناسنامه،ابطال سجلی،ماده ۹۹۵ قانون مدنی،شناسنامه قدیم،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
۱۴ شهریور, ۱۳۹۶
وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،نمونه گواهي حصر وراثت

نمونه گواهی حصر وراثت (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

نمونه گواهی حصر وراثت (نمونه گواهی،اطلاعات دادرسی،وراثت،انحصار وراثت،تقسیم مال،ارث،دریافت سهم الارث،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
۱۴ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه حکم به رد دعوی

نمونه حکم به رد دعوی (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،جلب شخص ثالث،انتقال آپارتمان،فسخ قرارداد،شخص ثالث،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)