نمونه پرونده تخریب

نمونه پرونده تخریب و فحاشی

نمونه پرونده تخریب و فحاشی

نمونه پرونده تخریب : تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.(نمونه پرونده تخریب)

جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

 

موضوع پرونده : تخریب و فحاشی

مرجع رسیدگی شعبه …. دادگاه کیفری ۲

گردش کار پرونده :

براساس شکایت شکات متهم اعتیاد به مواد مخدر دارد وبرای اینکه پول مواد را تهیه کند اقدام به ضرب و جرح شاکی می نماید و شیشه های منزل را تخریب نموده واقدام به فحاشی می کند و از نامبردگان و دیگر اهالی جهت تأمین مصرف مواد مخدر اقدام به زور گیری می نماید که در مورد اخیر نیز اقدام به تخریب شیشه های منزل شکات و فحاشی نموده است و حین فرار توسط گشت نیروی انتظامی دستگیر و از متهم ترازو یک دستگاه موبایل و تعداد یک جفت کتانی کشف که برابر اظهارات برادرش شب گذشته متهم سرقت کرده است وحین دستگیری متهم به افراد نیروی انتظامی حمله می نماید که موجب صدمه به دوتن آنان می گردد متهم اتهام اعتیاد به مواد مخدر وتخریب شیشه وتهدید وفحاشی را قبول می نماید واظهار پشیمانی وندامت می کند وآزمایشگاه نیز اعتیاد به مواد مخدر متهم را تأیید می نماید که قرار کفالت دویست میلیون ریالی صادر می شود و بعلت عجز از معرفی کفیل عازم بازداشتگاه می شود و در تاریخ ….. دادیار شعبه … طی قرار مجرمیت متهم را دائر به اعتیاد به مواد مخدر و تخریب شیشه و تهدید و فحاشی به استناد مواد ۶۶۹ و۶۶۷ و۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام وجهت اظهار نظر دادستان ارسال می نماید که در نهایت جهت رسیدگی به شعبه …. دادگاه کیفری واصل شده است و در تاریخ …… در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و شکات حضور ندارند متهم در دادگاه حضور دارد موضوع اتهامی قرائت می شود متهم اتهامات را قبول می نماید و اظهار می نماید که جهت ترک اعتیاد قرص مصرف کرده بوده که حالت عادی نداشته است لذا غیر ارادی بوده است آخرین دفاع نیز از متهم اخذ می شود که نام برده اظهار می نماید اظهاراتم همان است که در جلسه دادگاه عرض کردم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدوررای می نماید .(نمونه پرونده تخریب)

 

رأی دادگاه :

دراین پرونده ….. فرزند …….. ۳۰ ساله، بیکار، باسواد، اهل …. ، مقیم ……. متهم است به تخریب عمدی شیشه منزل ، با توجه به شکایت شاکیان خصوصی ……و…….. و تحقیق انجام شده از متهم در جلسه دادرسی دادگاه و ملاحظه کیفر خواست شماره ……. به تاریخ …….. صادره از دادسرای عمومی …..  و اقاریر صریح وی از بزه انتسابی وسایر قرائن و امارات موجود بزه وی محرز است بنابر این دادگاه به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی وبا رعایت ماده ۲۲ از قانون مرقوم بلحاظ اوضاع واحوال خاص که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم گردیده نامبرده را بپرداخت مبلغ ……… ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم می دارد اما در خصوص شکایت ……و………. دایر به فحاشی و تهدید با توجه به محتویات پرونده ، تحقیق انجام شده از شاکیان و متهم در مراحل مقدماتی در دادسرای عمومی وجلسه دادرسی دادگاه وبلحاظ عدم دلیل کافی و درنتیجه عدم اقناع وجدان قضایی بنابراین دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی وقاعده فقهی اصالت البرائه وبند الف ماده ۱۷۷قانون آئین دادرسی کیفری حکم بربرائت صادر واعلام نموده است. (نمونه پرونده تخریب)

 

تحلیل حقوقی پرونده :

تخریب در لغت یعنی خراب کردن ‚ ویران کردن ‚ تباه کردن ‚یا از حیز انتفاع انداختن مال وچنانچه عمل مذکور عمومی و نسبت به مال غیر باشد دارای جنبه کیفری است تخریب فقط با فعل مثبت امکان پذیر است و تحقق آن به صورت ترک فعل ممکن نیست وتخریب ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد و کلیه اموال منقول و غیر منقول را مشمول شود تخریب اموال نامشروع مثل قمار شامل تخریب نمی شود سوء نیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است و سوء نیت خاص آن اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر یعنی قصد حصول نتیجه که همان ایراد ضرر و خسارت به دیگری است می باشد متهم دراین پرونده با علم به تعلق مال به دیگری اقدام به تخریب نموده است و با اراده آگاه و سوء نیت خاص موجب ایراد ضرر وخسارت شده است که دادگاه با استناد به ماده۶۷۷ نامبرده را مجرم تشخیص و حکم به محکومیت وی را صادر نموده است .(وکیل اصفهان)

..


نمونه پرونده تخریب


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

معامله صوری ، جرم معامله صوری

جرم معامله صوری

جرم – معامله – معامله صوری –  عقد بیع – وکیل – وکالت – مشاور – نمونه دادخواست – مشاوره آنلاین – وکیل خانواده – مشاوره ازدواج

ادامه مطلب …

خیانت در امانت – گروه وکلای دادشید

خیانت در امانت

خیانت – خیانت در مال منقول -خیانت در  مال غیر منقول -ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی – جرم خیانت در امانت – وکیل – مشاور – مشاوره حقوقی – وکیل خانواده – وکیل پایه یک دادگستری

ادامه مطلب …

نمونه پرونده کلاهبرداری

نمونه پرونده کلاهبرداری

نمونه پرونده – کلاهبرداری – حقه بازی – وکیل – مشاور – مشاور حقوقی – مشاور آنلاین – خدمات وکالت – وکیل در اصفهان – وکیل ملکی – وکیل ثبتی

ادامه مطلب …

نمونه پرونده تغییر کاربری

نمونه پرونده تغییر کاربری

نمونه پرونده – تغییر کاربری – تغییر کاربری اراضی زراعی – جهاد کشاورزی – وکیل – وکیل ملکی – مشاور – مشاوره حقوقی – مشاوره آنلاین – گروه وکلا

ادامه مطلب …

نمونه پرونده افراز ملک مشاع

نمونه پرونده افراز ملک مشاع

وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – افراز ملک – ملک مشاعی – تقسیم – افراز – انحصار ورثه –حصر وراثت

ادامه مطلب …

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند سند الزام  – وکیل وکالت مشاوره حقوقی وکیل ثبتی وکیل ملکی گروه وکلا

  ادامه مطلب …

نحوه تنظیم شکایت

نحوه تنظیم شکایت

(وکیل – وکالت – شکایت – تنظیم شکایت – مجرم  – احقاق حق – طرح شکواییه –  مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره تلفنی – گروه وکلا)

ادامه مطلب …

پرونده نفقه

پرونده نفقه

 نمونه تجدید نظر خواهی پرونده نفقه

نفقه چیست؟

نَفَقه در لغت به معنی: هزینه. خرج. اخراجات. خرج هر روزه. خرجی آمده‌است. ( پرونده نفقه )

نَفَقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان.

در چه مواردی به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد؟

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می‌دارد همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:

۱-دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.( پرونده نفقه )

۲-تمکین کامل زوجه


شرح پرونده

تجدید نظر خواه ظرف موعد مقرر نسبت به دادنامۀ شمارۀ …..  موّرخ ……. اعتراض تجدید نظر خواهی خود را به شعبه …… دادگاه عمومی حقوق …… تقدیم نموده که شعبه …. دادگاه تجدید نظر ارجاع نمود. تجدید نظر خوانده و نفقه و حق مسکن و فرزندم داشته و در رابطه با اجرت المثل زندگی مبلغ بیشتری را خواستار می باشم و راجع به حقوق خود نسبت به نصف اموال تجدید نظر خواه اعم از یک دانگ واحد مسکونی واقع در …..، خودروی سواری و غیره ذیحق بوده و در پرداخت نفقه تأخیر داشته و گاهی پرداخت نمی کند و مرا دچار مشکل کرده و با اینکه حضانت فرزندم با من است مرا با مشکلات عدیده روبرو کرده و به عناوین مختلف تحت فشار قرار داده و خواستار تعیین وقت ملاقات فرزندم می باشم و طبق بندهای پنج گانه ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی فوری به پرونده و صدور حکم شایسته را دارم. شعبه ….. دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه حضور طرفین پرونده را لازم دانسته تا نیاز به تحقیق و بررسی و اخذ اظهارات طرفین می باشد و تشکیل جلسه ای را ضرورت ببیند، در تاریخ … در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است.


رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم …… نسبت به دادنامه شماره …..  مورخ …… که متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش است نظر به اینکه تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین توسط داوران منتخب و اصلاح ذات البین و رفع اختلافات ضرروی بوده که ظاهراً انجام نشده، به علاوه داوران محترم ضمن جلسات مذکور می بایست در مورد حل و فصل مسائل مالی میان زوجین اقدام نموده و به شروط ضمن العقد توجه می نمودند که در این خصوص نیز اقدام لازم معمول نگردیده و همچنین تعیین تکلیف سرپرستی فرزند مشترک با توافق زوجین که از جمله وظایف داوران است، لیکن اقدامی نشده که دادگاه محترم می بایست موارد مذکور را از داوران خواستار می شدند و با توجه به شرط تصنیف دارایی مورد ادعای تجدید نظر خواه (زوجه) و عدم اخذ نظریه پزشکی قانونی در خصوص عدم وجود حمل از نقایص دیگر دادنامه بوده که با اوصاف مذکور رأی صادره در واقع قرار بوده و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و جهت رسیدگی و اقدام لازم قانونی به دادگاه محترم صادر کنند حکم (شعبه … دادگاه عمومی حقوقی) اعاده می نماید. رأی صادره قعطی است.


تحلیل حقوقی پرونده

به نظر می رسد برخلاف نظر دادگاه محترم تجدید نظر رأی صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی حکم می باشد، چرا که در آن رأی در کل بررسی پروندۀ دادگاه مارالذکر، قاضی دادگاه وارد ماهیت رسیدگی شده و نسبت به خواستۀ خواهان (تجدید نظر خواه) حکم صادر کرده است. در واقع رأی دادگاه بدوی را در قالب چه نوع قراری می توان دانست. در صورتی که طبق ضوابط و مقررات آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت حکم نامیده می شود و در واقع قاطع دعوی بوده و در صورتی که رأی دادگاه قاطع دعوی نبوده و یا راجع به ماهیت دعوی نباشد، قرار نامیده می شود و این در حالی است که رأی دادگاه بدوی راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بوده است و به نظر می رسد دادگاه تجدید نظر می بایست در رأی خود دقت بیشتری می نمود و رأی صادر از دادگاه بدوی را حکم دانسته با توجه به اینکه قسمتی از آن برخلاف مقررات شرعی از جمله قوانین راجع به خانواده و طلاق بوده، آن را نقص نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر هم عرض ارسال می نمود. دادگاه محترم تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را فقط دارای نقض دانسته و آن را از نوع قرار خوانده است و پس از نقض، آن را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ارسال نموده است یک نکته که قابل تأمل است این است که چرا باید داگاهی که رئیس آن سابقه چندین سالۀ قضاوت باشد (دادگاه خانواده) این چنین نقایص و نقوضی در رأی آن باشد. رأیی که به نظر دادگاه تجدید نظر حداقل پنج مرود نقص داشته است.


موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

 

صدور حکم حجر – گروه وکلای دادشید

صدور حکم حجر   

 

(وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – حجر – احوال شخصیه – نمونه پرونده – مشاوره تلفنی – گروه وکلا – محجور)

 

ادامه مطلب …