۲۲ اسفند, ۱۳۹۵

رابطه نامشروع نمونه پرونده (رابطه،دوست دختر،دوست پسر)

 رابطه نامشروع نمونه پرونده (رابطه،دوست دختر،دوست پسر،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
۲۲ اسفند, ۱۳۹۵

تصرف عدوانی و تخریب نمونه پرونده(وکیل،مشاوره حقوقی)

تصرف عدوانی و تخریب نمونه پرونده(وکیل،مشاوره حقوقی،وکیل ملکی،وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی انلاین)
۲۲ اسفند, ۱۳۹۵

نمونه پرونده شهادت کذب یا شهادت دروغ (وکیل،مشاوره حقوقی،وکالت)

نمونه پرونده شهادت کذب یا شهادت دروغ (وکیل،مشاوره حقوقی،وکالت،وکیل کیفری)
۲۲ اسفند, ۱۳۹۵

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی)

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت)
۲۲ اسفند, ۱۳۹۵

شکایت رشوه ، رشوه خواری (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

شکایت رشوه ، رشوه خواری، رشوه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
۲۲ اسفند, ۱۳۹۵

گرفتن مهریه نمونه پرونده (وکیل مهریه،مطالبه مهریه،مشاوره مهریه)

نمونه پرونده گرفتن مهریه(وکیل مهریه،مطالبه مهریه،مشاوره مهریه،وکالت مهریه)
۲۲ اسفند, ۱۳۹۵

شکایت چک نمونه پرونده صدور چک بلامحل (چک بی محل،چک)

نمونه پرونده صدور چک بلامحل (چک بی محل،شکایت چک،چک،وکیل چک،وکالت چک،مشاوره حقوقی چک)
۲۱ اسفند, ۱۳۹۵

بررسی یک پرونده الزام به تمکین (تمکین،نفقه،مهریه)

بررسی یک پرونده الزام به تمکین (نفقه،مهریه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
۲۱ اسفند, ۱۳۹۵

بررسی یک پرونده اعتیاد به مواد مخدر

مواد مخدر : ماده مخدر یا سرخوش نما، نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، […]
۱۵ اسفند, ۱۳۹۵

برسی یک پرونده تصادف (تصادف جرحی،دیه،بیمه تصادف)

برسی یک پرونده تصادف (تصادف جرحی،دیه،بیمه تصادف،وکیل تصادف،وکیل بیمه،وکالت تصادف)
۷ اسفند, ۱۳۹۵

نمونه یک پرونده حقوقی: طلاق

نمونه یک پرونده حقوقی: طلاق (ازدواج،مشاوره حقوقی،وکیل خانواده،وکیل مهریه)
۲۲ بهمن, ۱۳۹۵

نمونه یک پرونده کیفری : کلاهبرداری ، خیانت در امانت

نمونه یک پرونده کیفری : کلاهبرداری (وکیل دعاوی کیفری، وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
۵ دی, ۱۳۹۵

نمونه پرونده جعل سند رسمی

نمونه پرونده جعل سند رسمی (نمونه پرونده جعل سند رسمی ، وکیل جعل، وکالت جعل ، […]
۱۹ آذر, ۱۳۹۵

بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی

بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی(نمونه پرونده،سرقت،شکایت،ضرب و جرح،جرم)
۲۹ تیر, ۱۳۹۵

نمونه پرونده ابطال سند رسمی _ گروه وکلای دادشید

نمونه پرونده ابطال سند بررسی یک پرونده حقوقی،ابطال سند رسمی،دادخواست ابطال سند رسمی،وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، […]
۲۴ خرداد, ۱۳۹۵

بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن

پرداخت ثمن تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان […]
۱۹ خرداد, ۱۳۹۵

اجازه ازدواج مجدد – گروه وکلای دادشید

اجازه ازدواج مجدد – وکیل خانواده – مشاوره حقوقی خانواده
۸ خرداد, ۱۳۹۵

بررسی یک پرونده حقوقی تنفیذ صلحنامه

تنفیذ: تنفیذ صلحنامه از تنفیذ به معنای نخست، به امضا، اجازه کردن و تأیید نیز تعبیر […]