۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی یک پرونده حقوقی : تقاضای صدور حکم تخلیه مغازه

نمونه پرونده : تقاضای صدور حکم تخلیه مغازه صدور حکم تخلیه مغازه مراد از آن در […]
۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ابطال سند

بررسی یک پرونده حقوقی : ابطال سند مختصری در خصوص ابطال سند در مواردی که موضوع […]
۹ اسفند, ۱۳۹۴

بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن

بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن (وکیل مهریه،وکیل نفقه،وکیل طلاق) تعریف لغوی انفاق این واژه […]
۴ بهمن, ۱۳۹۴

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک   گردشکار شرح دادخواست: به تاریخ …… خواهان شرکت تعاونی […]