شکایت رشوه ، رشوه خواری (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

شکایت رشوه ، رشوه خواری، رشوه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی) ادامه مطلب …

گرفتن مهریه نمونه پرونده (وکیل مهریه،مطالبه مهریه،مشاوره مهریه)

نمونه پرونده گرفتن مهریه(وکیل مهریه،مطالبه مهریه،مشاوره مهریه،وکالت مهریه)

ادامه مطلب …

شکایت چک نمونه پرونده صدور چک بلامحل (چک بی محل،چک)

نمونه پرونده صدور چک بلامحل (چک بی محل،شکایت چک،چک،وکیل چک،وکالت چک،مشاوره حقوقی چک) ادامه مطلب …

بررسی یک پرونده الزام به تمکین (تمکین،نفقه،مهریه)

بررسی یک پرونده الزام به تمکین (نفقه،مهریه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ادامه مطلب …

بررسی یک پرونده اعتیاد به مواد مخدر

بررسی یک پرونده اعتیاد به مواد مخدر

مواد مخدرماده مخدر یا سرخوش نما، نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی شده و معمولاً خرید و فروش آن‌ها ممنوع است.(مواد مخدر)

انواع مختلفی از مواد مخدر و اعتیاد آور وجود دارند و به همین دلیل، فرد معتاد در طول زمان، برای ارضا و احیای حس نشئگی، معمولاً از مادهٔ مخدر به مخدری قوی‌تر نیازمند می‌شود.

مواد مخدر و اعتیاد

اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیشرونده و عود کننده است که باعث می‌شود با وجود پی آمدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند. اعتیاد از آن جهت بیماری محسوب می‌شود که مصرف مواد مخدر، ساختار مغز و نحوه فعالیت آن را تغییر می‌دهد. تغییراتی که بر اثر مصرف مواد مخدر در مغز انسان به وجود می‌آید ممکن است پایدار و بلند مدت باشد و به ایجاد رفتارهایی زیانبار در کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند منجر شود. اعتیاد کاملاً شبیه به سایر بیماری‌های مزمن همچون بیماری قلبی و یا دیابت است. چراکه در هر دوی این بیماری هافعالیت عادی و سالم یکی از اندام‌های بدن مختل شده و پیآمدهای زیانباری به همراه می‌آورد. باید توجه داشت که این بیماری‌ها قابل پیشگیری و قابل درمان هستند، ولی چنانچه اقدامی هر چه سریع تر در مورد آنها صورت نگیرد تا پایان عمر ادامه پیدا خواهند کرد.(مواد مخدر)

شرح شکایت :

در مورخ …. شاکیه خانم ….. علیه متهم آقای …….. شکایتی را به دادگاه انقلاب شعبه … تقدیم نمود با این توضیح که : مدت سه سال است که با متهم ازدواج کرده ام و صاحب یک فرزند دختر یک ساله می باشم . در مدت این سه سال بدون هیچ امکانات رفاهی زندگی کرده ام و متهم در این مدت هر گونه تهمت و فحاشی و بد اخلاقی نسبت به من و خانواده ام نموده است والان مدت چهار ماه می باشد که متواری شده و در منزل مادر و برادرش اسکان دارد و با تلفنهای مکرر اینجانب را تهدید به مرگ کرده و حتی یک بار از روی دیوار به خانه پدرم وارد شده است .(مواد مخدر)

تحقیقات مقدماتی

در مورخ …. از متهم تحقیق و بازجویی شد که متهم اتهام ترک انفاق و اعتیاد به مواد مخدر را رد کرد و ذکر کرد که مدت چهار ماه است که به منزل پدر همسرم اثاث کشی کرده ایم ولیکن خانواده همسرم با من بد رفتاری نموده که باعث ترک منزل توسط اینجانب شد و اینجانب حاضر هستم که به آزمایشگاه جهت آزمایش اعتیاد فرستاده شوم.

متهم در مورخ ….  به آزمایشگاه فرستاده شد که نتیجه آزمایش مثبت بود که در نتیجه متهم به همراه جواب آزمایش به دادگاه معرفی شد .(مواد مخدر)

تحقیقات بازپرس

در تاریخ ….. در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر بازپرسی قرار دارد که باز پرسی خطاب به متهم اعلام کرد که بر طبق مفاد ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ک مواظب اظهاراتش باشد و خطاب به متهم ادامه داد که با توجه به شکایت شاکیه اتهامش ترک انفاق و اعتیاد به مواد مخدر از نوع تریاک می باشد که متهم اتهامش را پذیرفت و تقاضای عفو و بخشش نمود . متهم از طرف دادگاه انقلاب به بازداشتگاه …. معرفی شد تا اطلاع ثانوی در بازداشت باشد .

صدور کیفر خواست

در مورخ ….. در وقت فوق العاده شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب با ملاحظه پرونده ضمن اعلام ختم تحقیقات مبادرت به اظهار عقیده نمود مبنی بر اینکه با توجه به تحقیقات انجام شده و محتویات پرونده و اقرار صریح متهم و سایر قرائن اثباتی مستندا به بند ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ عقیده به مجرمیت متهم دارد و در صورت موافقت خواهان صدور کیفر خواست برای متهم است .(مواد مخدر)

دادستان با قرار صادره از سوی بازپرسی موافقت نمود و در مورخ ….. کیفر خواست متهم صادر شد .

رای دادگاه

در مورخ ….. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود.

در خصوص اتهام متهم اقای ……. دایر بر اعتیاد به مواد مخدر با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح متهم و شرح کیفر خواست صادره و سایر قرائن و شاهد مجرمیت نامبرده در حد اعتیاد به تریاک محرز می باشد و مستندا بر اساس بند اول ماده ۱۶ و ۱۵ و ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وی را به مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق از ناحیه پاها محکوم می نماید و در خصوص اتهام ترک انفاق مستندا به ماده ۶۴۲ ق. م . اسلامی و ماده ۱۶ ق. مبارزه با مواد مخدر به لحاظ فقد ادله اثباتی به استناد بند ک ماده ۳ ق . اصلاح . ق . تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بند الف م ۱۷۷ ق . آ . د . ک به لحاظ فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد که قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رای صادره در خصوص اعتیاد قطعی و لازم الاجراست.(مواد مخدر)

تحلیل حقوقی پرونده:

به نظر اینجانب دادگاه در خصوص اتهام ترک انفاق توسط متهم بدون اینکه از شاکیه بخواهد که برای صحت و درستی عرایضش شهودی را به دادگاه معرفی نماید قرار منع تعقیب متهم را صادر نموده است که این رای کاملا به ضرر و زیان شاکیه می باشد زیرا چگونه می توان انتظار داشت که یک زن بی پناه با دختر بچه تنها و بدون هیچ نفقه و هیچ حمایتی از هیچ جهت زندگی خودشان را سپری نمایند درست است که خانواده شاکیه او را از حمایت خودشان محروم نمی سازند ولیکن تا چه زمانی می توان این انتظار را داشت ؟ حال انکه اگر دادگاه به درستی و مطابق قوانین در خصوص ترک انفاق رای صادر میکرد چه بسا مشکلاتی که ممکن است در حال و اینده گریبانگیر شاکیه و فرزندش شود به وجود نمی آمد.(مواد مخدر)

برسی یک پرونده تصادف (تصادف جرحی،دیه،بیمه تصادف)

برسی یک پرونده تصادف (تصادف جرحی،دیه،بیمه تصادف،وکیل تصادف،وکیل بیمه،وکالت تصادف)

ادامه مطلب …

نمونه یک پرونده حقوقی: طلاق

نمونه یک پرونده حقوقی: طلاق (ازدواج،مشاوره حقوقی،وکیل خانواده،وکیل مهریه) ادامه مطلب …

نمونه یک پرونده کیفری : کلاهبرداری ، خیانت در امانت

نمونه یک پرونده کیفری : کلاهبرداری (وکیل دعاوی کیفری، وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ادامه مطلب …

نمونه پرونده جعل سند رسمی

نمونه پرونده جعل سند رسمی (نمونه پرونده جعل سند رسمی ، وکیل جعل، وکالت جعل ، وکیل کیفری)

ادامه مطلب …

بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی

بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی(نمونه پرونده،سرقت،شکایت،ضرب و جرح،جرم)

ادامه مطلب …