بررسی یک پرونده

بررسی یک پرونده اعتیاد به مواد مخدر

بررسی یک پرونده اعتیاد به مواد مخدر

مواد مخدر : ماده مخدر یا سرخوش نما، نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی شده و معمولاً خرید و فروش آن‌ها ممنوع است.(مواد مخدر) انواع مختلفی از مواد مخدر و اعتیاد آور وجود دارند و به همین دلیل، فرد […]

ادامه مطلب