بررسی یک پرونده

نمونه پرونده ابطال سند رسمی _ گروه وکلای دادشید

نمونه پرونده ابطال سند رسمی _ گروه وکلای دادشید

نمونه پرونده ابطال سند بررسی یک پرونده حقوقی،ابطال سند رسمی،دادخواست ابطال سند رسمی،وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب
بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن

بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن

پرداخت ثمن تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد . در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد (بند ۴ […]

ادامه مطلب
بررسی یک پرونده حقوقی تنفیذ صلحنامه

بررسی یک پرونده حقوقی تنفیذ صلحنامه

تنفیذ: تنفیذ صلحنامه از تنفیذ به معنای نخست، به امضا، اجازه کردن و تأیید نیز تعبیر می‏شود، مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک، تنفیذ وصیّت به بیشتر از یک سوم ترکه توسط ورثه. تنفیذ حکم به معنای اجرای حکم و انفاذ حکم در کلمات فقها به معنای قضاوت کردن نیز به کار رفته است. آیا […]

ادامه مطلب