۱ اسفند, ۱۳۹۵

قرارداد نمایندگی نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی (قرارداد نمایندگی،نمونه قراراداد،وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی قرارداد،نمایندگی فروش)
۱ اسفند, ۱۳۹۵

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (نمونه قرارداد مضاربه،وکیل قرارداد)

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (نمونه قرارداد مضاربه،وکیل قرارداد،وکیل تنظیم قرارداد،وکیل قرارداد)
۲۹ تیر, ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خرید خودرو _ گروه وکلای دادشید

نمونه قرارداد خرید خودرو مبایعه نامه قطعی خودرو،معامله خودرو، ماشین،فروش خودرو،مبایعه نامه قطعی خودرو،ماشین،وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، […]
۲۹ خرداد, ۱۳۹۵

وکیل قرارداد (تنظیم قرارداد توسط وکیل،قرارداد حقوقی)

وکیل قرارداد : امروزه با گستردگی و پیچیدگی راوابط کاری و اجتماعی اشخاص و شرکتهای تجاری […]
۱۱ فروردین, ۱۳۹۵

قرارداد اجاره منزل مسکونی

نمونه قرارداد اجاره منزل مسکونی مختصری در خصوص اجاره: قرارداد اجاره اجاره عقدی است که به […]
۶ فروردین, ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک تعریف اجاره: قرارداد جاره عقدی است که به موجب آن مستاجر […]
۸ بهمن, ۱۳۹۴

نمونه قرارداد : نمونه قرارداد اجاره مغازه

نمونه قرارداد مختصری در خصوص اجاره: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع […]