وکالت اتفاقی
, ,

گم کردن دسته چک - اگر دسته چکمان گم شد چکار کنیم + فیلم

/
گم کردن دسته چک - اگر دسته چکمان گم شد چکار کنیم؟    ا…
, ,

طرف قرارداد - گروه وکلای دادشید

/
طرف قرارداد قرارداد - دعوی تجاری - خدمات وکالتی - امور قرارد…
, ,

مدت قرارداد - گروه وکلای دادشید

/
مدت قرارداد قرارداد - انعقاد قرارداد - تعهدات - امور قراردادها - د…
, ,

نکاتی در خصوص صدور چک

/
نکاتی در خصوص صدور چک چک - صدور چک - مسائل مربوط به چک - دع…
, ,

حق فسخ در قراردادها

/
حق فسخ در قراردادها حق فسخ - قراردادها - خدمات وکالتی - دعاوی تجاری …
, ,

تعیین خسارت در قراردادها

/
تعیین خسارت در قراردادها خسارت - تعیین خسارت - قرارداد - جریمه - امور…
اشتباهات عمده در مورد ثبت شرکت
, , , ,

اشتباهات عمده در مورد ثبت شرکت

اشتباهات عمده در مورد ثبت شرکت وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مط…
اشتباهات عمده در مورد ثبت شرکت
, ,

چگونگی اعتراض به ثبت علامت تجاری

علامت تجاری _ گروه وکلای دادشید وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشت…
اشتباهات عمده در مورد ثبت شرکت
, ,

دفاتر تجاری که هر تاجر باید داشته باشد

دفاتر تجاری _ گروه وکلای دادشید وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشت…