, ,

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه بانکی

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه بانکی(وکیل بانکی،وکیل،مشاوره حقوقی)

ادامه مطلب …

, ,

اهم نکات مربوط به ضمانت نامه بانکی

اهم نکات مربوط به ضمانت نامه بانکی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل بانک)

ادامه مطلب …

, ,

وثائق ضمانت نامه بانکی

وثائق ضمانت نامه بانکی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل بانک)

ادامه مطلب …

, ,

ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)

ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)

 

صدور اینگونه ضمانتنامه ها به درخواست صاحبان کالاهای وارداتی (اعم از کالاهای نمایشگاهی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و وسایل شخصی سفرا و کارداران خارجی و …) جهت ترخیص موقت این کالاها به منظور انجام پروژه ای در زمان مشخص، شرکت در نمایشگاههای بین المللی، انجام مأموریت سفرای خارجی و… و به نفع یکی از گمرکات کشور (به عنوان ذینفع ضمانتنامه ) صورت می پذیرد؛ بدین ترتیب که بانک ضامن به موجب آن، متعهد به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در سررسید معین به ذینفع (گمرک) در صورت عدم خروج آن کالا پس از موعد مقرر (اتمام نمایشگاه، انجام پروژه، مأموریت و …) می گردد.

از طرف دیگر صاحبان كالاهاي وارداتي براي ترخيص كالاي خود در صورتيكه نتوانند حقوق گمركي مربوطه را نقداً پرداخت نمايند بايستي معادل آن را به گمرك، ضمانتنامه بانكي بسپارند. اين ضمانتنامه به سررسيد معين مثلاً 6 ماه،9 ماه و…  و يا به صورت اقساطي صادر مي شوند. ضمانتنامه هاي گمركي در صورتيكه در سررسيد مقرر واريز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخير تأديه خواهد بود.گمرک

, ,

ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده

ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده (Tender Guarantee/ Bid Bond)

 

شركتها، سازمانها و موسسات دولتي معمولاً براي خريد يا فروش اموال خود از طريق مناقصه و مزايده و براي اجراي پروژهاي خود يا تامين خدمات مورد نياز خود از طريق مناقصه عمل مي نمايند. اشخاص شركت كننده در مناقصهو يا مزايده بايستي همراه با پيشنهاد خود ضمانت نامه اي به كار فرما تسليم نمايند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع كار فرما ضبط گردد.

 

هنگامی که خریدار، انجام یک کار یا خرید یک نوع کالا را به مناقصهمی گذارد، برای آن که مطمئن گردد که شرکت کنندگان در مناقصهپیشنهادات سنجیده ای را ارائه می دهند و واقعاً قصد انجام کار را دارند، از آنها می خواهد که ضمانتنامه ای به همراه پیشنهادات خود ارائه دهند تا پیشنهادات آنها قابل بررسی باشد.

دلیل دیگر ضرورت اخذ این نوع ضمانتنامه آن است که بعضی از پیشنهاد دهندگان صرفاً به خاطر از میدان خارج کردن رقبای خود ممکن است قیمتهائی را پیشنهاد نمایند که به هیچ وجه به انجام آن قادر نباشند و لذا چنانچه مناقصه گذارنده احتیاط لازم را بعمل نیاورد، ممکن است نه تنها شرکتی که دارای قابلیت و توانایی کافی نیست، برنده مناقصه(یا مزایده) شود، بلکه مناقصه دهنده را نیز دچار هزینه های اضافی در این زمینه بنماید. بنابراین ضمانتنامهشرکت در مناقصه وسیله ای است که ریسک خریدار را در این مورد پوشش داده و حتی المقدور شرکت کنندگان در مناقصه را از دادن قیمت هایی که از عهده اجرای آن بر نمی‌آیند، برحذر می دارد. ضمانتنامهشرکت در مناقصه دارای مشخصات زیر است:

۱-مبلغ ضمانتنامه معمولاً  یک  تا پنج درصد ارزش کل قرارداد مورد ضمانت می باشد.

۲- دوره اعتبار یا مدت ضمانتنامهتا زمان عقد و امضای قرارداد و یا ارائه ضمانتنامه حسن انجام کار است که معمولاً سه تا شش ماه به طول می انجامد.

بنابر آنچه گفته شد مطالبه وجه ضمانتنامهشرکت در مناقصه به علل زیر ممکن است انجام شود:

الف- در صورتی که شرکت کننده پس از برنده شدن از قبول قرارداد خودداری نماید( یعنی از امضای قرارداد فروش یا انجام کار خود داری کند).

ب- ضمانتنامهحسن انجام کار را پس از عقد قرار داد، ارائه ندهد.

ج- پیشنهاد خود را قبل از سررسید آن پس بگیرد.
ب) ضمانتنامه شرکت در مزایده:

شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی، خصوصی و یا اشخاص حقیقی معمولاً برای فروش اموال خود به بالاترین قیمت اقدام به برگزاری مزایدهمی نمایند. در این خصوص کارفرما جهت اطمینان از وصول پیشنهادات واقعی شرکت کننده در مناقصه و ارائه پیشنهادات سنجیده و مطلوب از لحاظ مشخصات فنی و قیمت از سوی ایشان، از اشخاص شرکت کننده در مزایده می خواهد که به همراه پیشنهاد خود، ضمانتنامهای به وی تسلیم نمایند تا در صورت برنده شدن در مزایده از عقد قرارداد مربوطه استنکاف نورزیده و مفاد و به شرایط پیشنهاد خود پایبند باشند.مزایده

, ,

ضمانتنامه حسن انجام کار

ضمانتنامه حسن انجام کار

این نوع ضمانت نامه برای تضمین و اطمینان از انجام صحیح، کامل و به موقع تعهدات (فروش کالا/ ارائه خدمات) توسط ضمانت خواه (پیمانکار/فروشنده) ، به نفع ذینفع (خریدار/کارفرما) مطابق با مفاد قرارداد منعقده فی مابین صادر می گردد و درصورتیکه حسب اعلام کتبی ذینفع، ضمانتخواه از انجام تعهدات خود قصور نماید، بانک ضامن متعهد به پرداخت مبلغ ضمانت نامهطبق مفاد و شرایط آن به ذینفع می باشد.

.
بر اساس ضمانت نامه حسن انجام کار، بانک صادر کننده ضمانت نامهمتعهد می شود در صورتی که فروشنده تعهدات خود را بر اساس شرایط قرارداد انجام ندهد، با اولین درخواست کتبی خریدار وجه ضمانت نامه را به او یا به حواله کرد او پرداخت نماید. البته باید توجه داشت که متون ضمانت نامهها از لحاظ میزان و درجه مشروط بودن آن ممکن است مختلف باشد که بعداً به شرح آن خواهم پرداخت شد. مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار معمولاً حدود ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد می باشد.( مدت اعتبار این نوع ضمانت نامهمعمولاً تا زمان تحویل کامل کالا و یا تا زمان راه اندازی نهائی پروژه می باشد ویا پس از راه اندازی آزمایشی کارخانه است و طول زمان مزبور دو سال یا بیشتر است).

.
به دو نکته در مورد ضمانت نامه حسن انجام کار باید توجه مخصوصی بشود:
الف- سررسید معین: در ضمانت نامه باید سررسید معینی ذکر شود.در صورتی که ذکر زمان مشخص یعنی این که درچه زمانی سررسید ضمانت نامه به پایان می رسد ممکن نباشد، از ذکر عبارات مبهم از قبیل «تا زمان انجام عملیات به نحو رضایت بخش» باید اجتناب گردد. این امر نه تنها ریسک نا محدودی را برای فروشنده ایجاد می کند بلکه مسلماً هزینه زیادی را نیز برای او در بر خواهد داشت. در ضمن بانک صادر کننده ضمانت نامه نیز تعهد نامحدودی را بدین صورت پذیرفته که علی الاصول مطلوب نیست.ضمانت نامه

.
ب- امکان تمدید: در صورتی که قرارداد در زمان معین شده به پایان نرسد، ذینفع ضمانت نامهمسلماً تمایل خواهد داشت تا ضمانت نامهحسن انجام کار را تمدید نماید؛ لذا اینگونه ضمانت نامهها بهتر است به درخواست ذینفع قابل تمدید باشد. به همین دلیل است که در متون اینگونه ضمانت نامه ها اغلب ذکر می‌گردد که چناچه بانک صادر کننده ضمانت نامهنخواهد و یا به هر علتی نتواند ضمانت نامهرا تمدید نماید و یا دستور دهنده اجازه تمدید به او ندهد، بانک موظف است وجه ضمانتنامه را به ذینفع ضمانتنامه و یا به حواله کرد او پرداخت نماید.ضمانت نامه

,

ضمانت نامه پيش پرداخت

ضمانت نامه پيش پرداخت

از این نوع ضمانتنامه برای موارد مختلفی استفاده می شود من جمله:

 

مهمترین کاربرد ضمانتنامهپیش پرداخت در خصوص قراردادهای پیمانکاری می باشد. براي شروع عمليات موضوعپيمان، جهت تجهيز كارگاه و يا تكميل تجهيزات معمولا كًارفرما درصدي از مبلغ قرارداد را به پيمانكار تحت عنوان پيش پرداخت در مقابل اخذ ضمانتنامهاي تحت همين عنوان پرداخت مي نمايد و اين ضمانتنامهبه موازات پيشرفت كار و تهيه صورت وضعيت مرتباً از سوي كارفرما كاهش مي يابد.ش

 

در بعضی از قراردادهای خرید و فروش، فروشنده درخواست می نماید که درصدی از ارزش کالای مورد قرارداد به صورت پیش پرداخت به او داده شود . به همین منظور برای آنکه اطمینان کافی وجود داشته باشد که فروشنده در مقابل وجه دریافت شده کالا را تحویل خواهد داد، از او خواسته می شود ضمانتنامه ای در قبال دریافت پیش پرداخت ارائه نماید. هدف از اینگونه پرداختها معمولاً آن است که فروشنده نقدینگی کافی برای خرید مواد و اجزاء مورد نیاز برای ساخت کالا داشته باشد و یا آن که بتواند هزینه حمل و نقل ماشین آلات به محل اجرای پروژه و دستمزد کارگران را پرداخت نماید.

 

در بعضی موارد نیز به علت آن که کالا منحصر بفرد و تنها مورد نیاز خریدار به خصوصی است، برای آن که فروشنده اطمینان بیشتری در شروع به انجام کار خود داشته باشد، در خواست پیش پرداختی به میزان ۱۰ یا ۲۰ درصد ارزش کالا را می نماید. زیرا چنانچه خریدار مزبور در حین اجرای قرارداد ناگاه از خرید این وسیله به عللی منصرف شود، فروشنده در فروش آن وسیله به مشتری دیگری دچار مشکلات زیادی خواهد شد و به همین علت در خواست پیش پرداخت می نماید تا از یک طرف خود پوششی کافی داشته باشد و از طرف دیگر خریدار نیز با این پرداخت تصمیم قاطع خود را به خرید اعلام نموده باشد و به سادگی قادر نباشد از تصمیم قبلی خود انصراف حاصل نماید. ضمانتنامه

 

در قراردادهائی که حمل به دفعات مجاز می باشد، معمولاً مبلغ ضمانتنامهپیش پرداخت به نسبت کالای تحویلی کاهش پیدا می کند و پرداخت نیز به نسبت کالای تحویل شده منهای درصدی که از آن پیش پرداخت شده است انجام می پذیرد. بعنوان مثال اگر ماشین آلاتی به ارزش ۱۰۰۰.۰۰۰ دلار خریداری شده باشد و ۲۰ درصد آن پیش پرداخت شود و در حمل اول ۳۰ درصد کل کالا حمل گردد، مبلغی که از بابت این حمل باید پرداخت شود در اصل باید ۳۰۰.۰۰۰ باشد ولی چون ۲۰ درصد آن قبلاً پرداخت شده بنابراین :       ۶۰۰۰۰=۲/۰×۳۰۰۰۰۰              ۲۴۰۰۰۰=۶۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰

 

نکته1: مدت زمان اعتبار ضمانتنامه پیش پرداخت معمولاً تا زمانی است که قرار داد اجرا گردد و در اعتبارات اسنادی حداقل یک ماه بعد از انقضای سررسید اعتبار خواهد بود.

 

نکته2: مبلغ پیش پرداخت بسته به توافق طرفین متغیر بوده ولی معمولاً حدود ۵  تا ۲۵ درصد کل مبلغ اعتبار است.

 

نکته3: در بعضی از پروژه ها و یا کارخانه ها دیده می شود که یک قطعه کوچک در راه اندازی آن پروژه و یا آن کارخانه نقش اساسی بازی می کند و ممکن است فروشنده تحویل آن را تا آخرین لحظه تحویل کل کارخانه یا پروژه به تأخیر اندازد؛ لذا چنانچه چنین قطعه و یا نقشه ای تحویل نگردد، ممکن است استفاده از کارخانه دچار اشکال گردد و یا با هزینه زیادی را به بار آورد. بنابراین در چنین مواردی بهتر است ضمانتنامه پیش پرداخت تا لحظه تحویل کامل پروژه و یا کارخانه مورد قرارداد، قابل کاهش نباشد تا خریدار اهرم کافی جهت کنترل قرارداد در دست داشته باشد.ضمانتنامه

,

ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان

ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان:

پیمانکاران درهر مقطع از پروژه لیست هزینه‌های انجام شده را برای کارفرما ارسال که پس از تایید کارفرماوجه هزینه ها را دریافت نموده ولی درصدی از هزینه‌ها، نزد کارفرما کسر و باقی می ماند تا پس از طی مهلتی که کار انجام شده کاملاًمورد تأیید وی قرار گیرد مجدداً به پیمانکار پرداخت گردد. ضمانت نامه

به عبارت بهتر، کارفرما براي اطمينان از صحت اجراي كار، مبالغي را به عنوان تضمين حسن اجراي كار ( وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعيت هاي پيمانكار به ميزان 10 درصد هر صورت وضعيت كسر نموده و در حسابي نزد خود نگهداري مي نمايد. مقاطعه کاران هنگامی که به اجرای کامل قرارداد نزدیک می شوند ممکن است به علل مختلف، نقدینگی کافی برای پایان کار نداشته باشند كه بنا بر تقاضاي پيمانكار و در مقابل ضمانت نامه بانكي، مبلغ تضمين حسن اجراي كار را مي تواند به پيمانكار مسترد نمايد. اين ضمانت نامهكه توسط بانك و به درخواست  پيمانكار و به نفع کارفرما صادر مي گردد به ” ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان ” معروف است . ضمانت نامه

,

شرایط مشتری و ارکان ضمانت نامه های بانکی

شرایط مشتری و ارکان ضمانت نامه های بانکی

 معمولا برای صدور ضمانت نامه بانکی ابتدا با تشکیل پرونده اعتباری ، وضعیت مشتری در بانک مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد . اگر در بررسیهای کارشناسی شرایط مورد نظر بانک احراز نماید به درخواست مشتری مبنی بر صدور ضمانت نامه پاسخ مثبت داده می شود.

موارد حائز اهمیت در بررسی ها بشرح زیر خلاصه می شود:

 • ضمانت نامهدرخواستی متناسب با نوع فعالیت مشتری باشد.
 • مشتری دارای قابلیت انجام کار باشد یعنی تجربه ، تخصص، توانایی و امکانات لازم برای انجام کار مربوطه را داشته باشد.
 • مشتری امکان ارائه وثایق مورد نظر بانک را داشته باشد .

 

شرایط کلی و عمومی برای صدور ضمانت نامهها در بانک

پس از آشنایی با انواع ضمانت نامه بانکی با شرایط کلی و عمومی برای صدور هر ضمانت نامه توسط بانک بشرح زیر اشاره خواهد شد:

 • متقاضی می باید اهلیت انجام مفاد قرارداد با کارفرما را داشته باشد.
 • نوع و مبلغ ضمانت نامه بایستی مشخص باشد .
 • ذینفع ضمانت نامه باید معین باشد .
 • و مبلغ وثایق ضمانت نامه باید معلوم باشد.
 • کارمزد ضمانت بر اساس تعرفه بانک مرکزی ج.ا.ا مشخص می گردد .
 • مدت ضمانت نامه تعیین گردد .

 

طرفین و ارکان ضمانت نامه به شرح زیر می باشند:

 • دستور دهنده ( یا متقاضی ضمانت نامه یا ضمانتخواه یا مضمون عنه )
 • بانک ضامن یا صادر کننده ضمانتنامه
 • ذینفع ضمانتنامه یا مضمون له وجه الضمان (مبلغ ضمانت نامه)
 • موضوع ضمانت نامه
 • سررسيد (روز پايان ضمانت نامه)
,

تعریف ضمانت نامه

تعریف ضمانت نامه

ضمانت نامه سندي است كه به موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقيقي و حقوقي را در رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد في مابين ذينفع (مضمون له ) و ضمانتخواه (مضمون عنه ) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مي گيرد كه در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوي ضمانت خواه با اعلام ذينفع قبل از انقضاي سررسيد ضمانت نامه، بانك مبلغ مذكور را در وجه ذينفع پرداخت نمايد.

به عبارت دیگر: ضمانتنامه بانکی ، تعهد کتبی وغیر قابل برگشت، جهت پرداخت مبلغ معینی به ارز یا ریال به ذینفع ضمانت نامه (خریدار/کارفرما) می‌باشد، در صورتی که ضمانتخواه (فروشنده/ پیمانکار) از انجام تعهدات خود بر طبق قرارداد پایه‌ی موضوع ضمانتنامه، منعقده فیمابین ذینفع و ضمانتخواه، قصور نماید و یا به هر دلیلی نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنکاف ورزد.

به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

ضمانت نامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانت نامه قابل استفاده می باشد. ضمانت نامهبانکی تعهد غیر قابل برگشت بانک ضامن به ذینفع ضمانت نامهمی باشد که مستقل از قرارداد پایه بوده و صرفاً در صورت مطالبه وجه الضمان از سوی ذینفع مطابق با متن ضمانت نامه، قابل پرداخت است. ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند.