۹ اسفند, ۱۳۹۴

مختصری در خصوص داوری دعاوی

معنای لغوی داوری داوری در لغت به معنای قضا. حکومت . قضاوت . حکم دیوان کردن . […]
Call Now Button