ثبت شرکت

مختصری در خصوص ثبت شرکت _ گروه وکلای دادشید

مختصری در خصوص ثبت شرکت _ گروه وکلای دادشید

ثبت شرکت انواع شرکتهای تجارتی طبق ماده ۲۰ قانون تجارت ۱- شرکت با مسئولیت محدود . ۲- شرکت سهام که خود بر دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند(ماده ۴ بخش اول شرکتهای سهامی قانون تجارت). ۳- شرکت تضامنی ۴- شرکت مختلط غیر سهامی ۵- شرکت مختلط سهامی ۶- شرکت نسبی ۷- […]

ادامه مطلب