دعاوی ورشکستگی

نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته(خدمات وکالتی،مشاوره)

نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته(خدمات وکالتی،مشاوره)

نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته (ورشکستگی،قرارداد ارفاقی،تصفیه امورات تاجر، امور ورشکستگی،وصول مطالبات،بستانکاران،معامله های تجارتی،ورشکستگی تاجر،عدم پرداخت بدهی تاجر،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

ادامه مطلب
ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی؛ با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر مشخص می‌شود.

ادامه مطلب
آثار حکم ورشکستگی

آثار حکم ورشکستگی

چنانچه تاجر ورشکسته اقدام به طرح دعوای ورشکستگی نمایند، و مرجع رسیدگی کننده نهایتا رای ورشکستگی را صادر نماید، رای مزبور دارای آثار مهمی است

ادامه مطلب
تعریف ورشکستگی

تعریف ورشکستگی

ورشکستگی حالت تاجری است که روابط و مناسبات مالی وی به هم ریخته و نتیجتا از پرداخت دیون مسلم خود عاجز مانده و اصطلاحا دیون وی از دارایی های وی بیشتر شده است…

ادامه مطلب