۱۶ فروردین, ۱۳۹۶

نسب چیست؟ (وکیل خانواده،مشاوره حقوقی،وکالت)

نسب چیست؟ (وکیل خانواده،مشاوره حقوقی،وکالت)
۱۵ فروردین, ۱۳۹۶

تقسیم مال بجا مانده شخص (ترکه،وصیت،تقسیم ترکه،وکیل)

تقسیم مال بجا مانده شخص (ترکه،وصیت،تقسیم ترکه،وکیل،مشاوره حقوقی،ارث،میراث)
۱۵ فروردین, ۱۳۹۶

فرزند خواندگی و شرایط آن بر اساس قوانین ایران + قانون فرزند خواندگی

فرزند خواندگی : در نظام حقوقی اسلام، نَسَب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می‌شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی‌شود. خانواده‌های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایطی می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را سرپرستی نمایند،
۳۰ بهمن, ۱۳۹۵

قیم و وظایف قانونی قیم

قیم و وظایف قانونی قیم (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی خانواده)
۱۴ بهمن, ۱۳۹۴

چگونه دادگاه قیم تعیین می کند؟

چگونگی تعیین قیم در دادگاه چگونگی نسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی […]
Call Now Button