۲۴ بهمن, ۱۳۹۴

مختصری در خصوص وقف

  مبحث اول : تعاریف تعریف وقف : وقف آن است که انسان به اختیار خود […]
Call Now Button