اراضی موات،زمین شهری،جهاد کشاورزی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،موسسه-حقوقی،زمین،اختلاف ملکی،عکس،عکس-نوشته،law،lawyer
, , ,

اراضی موات و راهکار قانونی در قبال آن (وکالت،وکیل ملکی)

اراضی موات و راهکار قانونی در قبال آن؟ چطور اراضی موات اعلام شده را پس بگیریم؟ (وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،درخواست وکیل)

ادامه مطلب …

نقل و انتقال املاک, ثبت سند, صدور سند, مشاوره حقوقی, موسسه حقوقی, وکالت, وکیل, وکیل ثبتی،وکیل ملکی،درخواست وکیل،مشاوره با وکیل
, , ,

مهمترین نکاتی که در نقل و انتقال املاک باید مد نظر قرار گیرد

مهمترین نکاتی که در نقل و انتقال املاک باید مد نظر قرار گیرد (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی) ادامه مطلب …

ثبت اسناد،وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،ابطال سند،سند،عکس،وکیل ملکی،درخواست وکیل،رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی
, ,

ابطال سند رسمی (وکیل ثبتی،وکیل ملکی)

ابطال سند رسمی (وکیل ثبتی،وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل) ادامه مطلب …

, ,

ابطال سند رسمی (چگونه سند را باطل کنیم)

ابطال سند

ادامه مطلب …

, ,

بازداشت ملک (بازداشت ثبتی املاک)

بازداشت ملک (بازداشت ثبتی املاک،چگونه ملکی را در ثبت بازداشت کنیم،روش عملی بازداشت املاک در ثبت اسناد)

ادامه مطلب …

, ,

اصلاح سند (ماده 149،اضافه کردن مساحت به سند)

اصلاح سند مالکیت،اجرای ماده 149 قانون ثبت،اضافه کردن مساحت به سند مالکیت،چگونه سندمان را اصلاح کنیم،اضافه مساحت

ادامه مطلب …

, ,

اصلاح سند (چگونه سند مالکیت خود را اصلاح کنیم)

اصلاح سند (چگونه سند مالکیت خود را اصلاح کنیم،تغییر در ابعاد سند مالکیت و اصلاح سند)

ادامه مطلب …

, ,

روش صدور سند مالکیت اعیانی (راهنمای صدور سند مالکیت)

روش صدور سند مالکیت اعیانی (راهنمای صدور سند مالکیت،چگونه سند مالکیت بگیریم،راهنمای عملی صدور سند مالکیت)

ادامه مطلب …

, ,

روش تفکیک ملک (چگونه ملک خود را تفکیک کنیم)

روش تفکيک املاک (چگونه ملک خود را تفکیک کنیم،راهنمای عملی تفکیک ملک،چگونه سهم خود را از دیگران جدا کنیم)

ادامه مطلب …

, ,

روش افراز ملک (راهنمای عملی افراز املاک در اداره ثبت)

روش افراز ملک (راهنمای عملی افراز املاک در اداره ثبت،چگونه نسبت به افرا ملکمان اقدام کنیم)

ادامه مطلب …