, ,

روش اصلاح حد به کوچه (اصلاح سند)

روش اصلاح حد به کوچه (اصلاح سند،چگونه سند مالکیت را اصلاح کنیم،تغییر در حدود ملک)

ادامه مطلب …

, ,

روش اجرای احکام افراز (تقسیم ملک) صادره از مراجع قضائی صالحه

روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه – موضوع قانون افراز مصوب سال 57(چگونه ملک را تقسیم کنیم،روش تقسیم ملک بین مالکان،تقسیم املاک)

ادامه مطلب …

, ,

اصطلاحات ثبتی (ثبت،وکیل ثبتی،وکیل ملکی)

اصطلاحات ثبتی (معنی برخی واژگان ثبت،معنی اصطلاحات ثبتی،وکیل ثبتی،وکیل ملکی)

ادامه مطلب …

, ,

روش تهيه پاسخ استعلام (استعلام ثبت)

روش تهيه پاسخ استعلام (استعلام ثبت،مراحل پاسخ به استعلام های ثبتی در اداره ثبت)

ادامه مطلب …

, ,

روش ابطال سند مالکيت قبلی و صدور سند جديد در اجرای قانون زمین شهری _ گروه وکلای دادشید

روش ابطال اسناد مالکيت قبلی و صدور سند مالکيت جديد در اجرای قانون زمين شهری و احکام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائی

 تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

, ,

روش صدور سند مالکیت المثنی (سند المثنی)_ گروه وکلای دادشید

روش صدور سند مالکیت المثنی

سند المثنی،چگونه سند المثنی بگیریم،مراحل گرفتن سند المثنی، تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

, ,

روش ثبت سند و صدور سند مالکيت املاک ثبت شده _گروه وکلای دادشید

 روش ثبت و صدور اسناد مالکيت املاک ثبت شده

ثبت سند مالکیت،صدور سند مالکیت،مراحل ثبت سند مالکیت،چگونه سند مالکیت بگیریم، تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

, ,

روش انتشار آگهی تحدید حدود _ گروه وکلای دادشید

روش انتشار آگهی تحديد حدود

چگونه درخواست تحدید حدود ملک بدهیم،مراحل تقاضای صدور سند مالکیت،تقاضای تحدید حدود، تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

, ,

روش صدور سند مالکيت املاک جاری و نحوه ثبت _ گروه وکلای دادشید

روش صدور سند مالکيت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک

درخواست سند مالکیت،چگونه سند بگیریم،مراحل گرفتن سند مالکیت، تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

, ,

روش درخواست سند _ گروه وکلای دادشید

روش درخواست سند

چگونه سند مالکیت بگیریم،مراحل درخواست سند زمین،خانه،ملک،از کجا سند مالکیت بگیریم، تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …