, ,

چگونه دادگاه قیم تعیین می کند؟

/
چگونگی تعیین قیم در دادگاه   چگونگی نسان بالغی که از نظر روانی …
, ,

مختصری در خصوص سند و ارکان آن

/
سند و ارکان آن تعریف سند: سند در لغت به معني «تكيه گاه، …
, ,

تابعیت چیست و چه کسانی تابعیت ایرانی را دارند؟

/
قوانین و شرایط تابعیت ایرانی تابعیت یا ملیت اصطلاحی است که برای ا…
,

شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج چیست؟

/
(شرط عقد)شروط ضمن عقد ازدواج چیست و چرا مهم است؟ عقد ازدوا…