عفو رهبری، وکیل، وکالت،مشاوره حقوقی

عفو رهبری سال ۹۸ + کلیپ

جزئیات عفو رهبری سال ۱۳۹۸

متن درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبری

ادامه مطلب …

کودک آزاری

کودک آزاری

کودک آزاری عبارت است از هر گونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سوا ستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار، که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود. ادامه مطلب …

اخاذی – گروه وکلای دادشید

اخاذی

(زورگیری – باج گیری -تهدید – وکیل – مشاور- مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره خانواده -مشاوره تلفنی – وکیل در اصفهان)

ادامه مطلب …

صدمات بدنی

صدمات بدنی

(صدمه – صدمه عمدی – صدمه غیرعمد – حوادث رانندگی – حوادث کار – مطالبه – نقص عضو – جبران خسارت – خسارت – مشاوره تلفنی – مشاوره آنلاین – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی)

ادامه مطلب …

آدم ربایی

آدم ربایی

(وکیل – وکالت – جرم  – جرم آدم ربایی – ربودن شخص – موسسه حقوقی – مشاوره حقوقی – مشاوره تلفنی – مشاوره آنلاین – وکیل در اصفهان – گروه وکلا – وکیل پایه یک دادگستری – وکیل خانواده – مشاوره)

ادامه مطلب …

مشروب شرب خمر و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

مشروب شرب خمر و سایر عناوین مجرمانه در ارتباط با مشروبات الکلی :

ادامه مطلب …

خرید مال مسروقه - مالخری

(خرید مال مسروقه – مالخری)

خرید مال مسروقه – مالخری

وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

نزول و ربا خواری

نزول خواری و ربا _ گروه وکلای دادشید

نزول خواری و ربا

 دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

جعل چیست و چطور اثبات می شود

کلیاتی پیرامون جعل :

وکیل کیفری، وکیل جعل ، وکیل در خصوص جعل ،وکیل برای مشاوره جعل،وکیل دادسرا،وکیل دادگاه کیفری، وکیلمتهم،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان،جعل سند،جعل امضا

ادامه مطلب …

شهادت دروغ در دادگاه و مجازات آن

شهادت کذب یا شهادت دروغ در دادگاه

وکیل کیفری، وکیل مجرم، وکیل در خصوص شهادت کذب،وکیل برای مشاوره شهادت دروغ ،وکیل دادسرا،وکیل دادگاه کیفری، وکیلمتهم،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …