زندان و عفو

درباره سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

درباره سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

  تعریف زندان و سازمان زندانها در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۴) این سازمان در مورخ یاد شده به طور رسمی آغاز به کار نمود. سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمانی است […]

ادامه مطلب