دعاوی شهرداری

شهرداری و شرح وظایف شهرداری

شهرداری و شرح وظایف شهرداری

مختصری در خصوص شهرداری و شرح وظایف شهرداری شهرداری معمولاً به بخشی شهری از تقسیمات کشوری گفته میشود که به صورت یک ابرشرکت با قدرت خودگردان یا در حیطه قضایی اداره میشود. همچنین اصطلاح شهرداری به معنی بدنه حاکم در یک شهرداری نیز اطلاق می‌شود.سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت […]

ادامه مطلب