, ,

تغییر کاربری املاک

استفاده از املاک مسکونی برای کار اداری (تغییر کاربری) تغییر کاربری …
,

نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری(قانون دیوان عدالت اداری)

نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری (وکیل،وکالت،مشاوره حقوق…

نحوه اجرای آرا شعب ديوان عدالت اداری (اجرای رای دیوان عدالت)

نحوه اجرای آرا شعب ديوان عدالت اداری (وکالت در دیوان عدالت اداری ،…
, ,

بیمه و انواع بیمه نامه ها

/
مختصری در خصوص بیمه و انواع بیمه نامه ها بیمه (به انگلیسی…
, ,

شهرداری و شرح وظایف شهرداری

/
مختصری در خصوص شهرداری و شرح وظایف شهرداری شهرداری معمولاً به…
, ,

اداره کار و شرح وظایف آن

/
تاریخچه وزارت رفاه وتامین اجتماعی  اداره کار رفاه و تأمین اجتماعی از جمله و…
, ,

مالیات و دعاوی مالیاتی

/
مختصری در خصوص مالیات و دعاوی مالیاتی تعریف مالیات مالیات به مثابه یک نوع هزین…
, ,

تخلفات اداری

/
مختصری در خصوص تخلفات اداری تخلفات اداری اعمالي است كه مستخدم د…