خدمات وکالتی

تحلیل نهادی شورای عالی بورس- گروه وکلای دادشید

تحلیل نهادی شورای عالی بورس (مقالات حقوقی،حقوق تجارت،شورای عالی بورس، نهاد مقررات گذار،بورس،نحوه تشکیل شورای عالی بورس،جایگاه شورای عالی بورس،صلاحیت های شورای عالی بورس،ابزارهای شورای عالی بورس،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب

چرا دیه زن نصف دیه مرد است

چرا دیه زن نصف دیه مرد است (مقالات حقوقی،حقوق زنان،دیه،دیه زن و مرد،تفاوت دیه زن و مرد،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب

تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری

تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری (مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،پیمانکاری،شرایط انعقاد قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار،وزارت کار و امور اجتماعی،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب

چگونگی ثبت یک شرکت

چگونگی ثبت یک شرکت (مقالات حقوقی،مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت،شرکت های سهامی عام،مؤسسات غیر تجاری،مراحل اداریثبت شرکت،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب

اهمیت ثبت اسناد در جامعه

اهمیت ثبت اسناد در جامعه (ثبت اسناد،انواع ثبت،اهداف ثبت اسناد و املاک،اساس ایجاد ثبت اسناد،شرح وظایف ادارات ثبت،طریق ثبت ملک،اسناد مالکیت،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب