خدمات وکالتی

نحوه تنظیم شکایت

نحوه تنظیم شکایت

نحوه تنظیم شکایت (وکیل – وکالت – شکایت – تنظیم شکایت – مجرم  – احقاق حق – طرح شکواییه –  مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره تلفنی – گروه وکلا)

ادامه مطلب
پرونده نفقه

پرونده نفقه

 نمونه تجدید نظر خواهی پرونده نفقه نفقه چیست؟ نَفَقه در لغت به معنی: هزینه. خرج. اخراجات. خرج هر روزه. خرجی آمده‌است. ( پرونده نفقه ) نَفَقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. در چه مواردی به زوجه نفقه […]

ادامه مطلب
مطالبه اجرت المثل سنگ بری

مطالبه اجرت المثل سنگ بری

مطالبه اجرت المثل سنگ بری  (وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – اجرت المثل – اجاره – نمونه پرونده – مشاوره تلفنی – گروه وکلا – مطالبه)

ادامه مطلب
پرونده کیفری ترک انفاق

پرونده کیفری ترک انفاق

پرونده کیفری ترک انفاق   (وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – نفقه – ترک انفاق – نمونه پرونده – مشاوره تلفنی – گروه وکلا)

ادامه مطلب
فسخ قرارداد زمین

فسخ قرارداد زمین

فسخ قرارداد زمین (وکیل – وکالت – نمونه پرونده – فسخ قرارداد – قرارداد – قرارداد زمین – موسسه حقوقی – مشاوره حقو.قی – مشاوره آنلاین – مشاوره تلفنی – گروه وکلا)

ادامه مطلب
ایراد ضرب و جرح عمدی

ایراد ضرب و جرح عمدی

ایراد ضرب و جرح عمدی وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – درگیری – ضرب و شتم – نمونه پرونده – مشاوره تلفنی – گروه وکلا  

ادامه مطلب