وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،خلع ید

خلع ید(مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی، وکالت)

خلع ید(مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی، وکالت)Reviewed by گروه وکلای دادشید on Aug 30Rating: 4.5خلع یددعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن ، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود . به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد . ید از جمله موضوعاتی است که از نظر فقه اسلامی موجب ضمان است . نهاد حقوقی غصب از فقه به حقوق ایران راه یافته است . دعوی خلع ید از مهمترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است.

خلع ید

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تصرف عدوانی،تصرف ملک،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

خلع ید

دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن ، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود . به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد . ید از جمله موضوعاتی است که از نظر فقه اسلامی موجب ضمان است . نهاد حقوقی غصب از فقه به حقوق ایران راه یافته است . دعوی خلع ید از مهمترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است. (خلع ید)

 

نمونه رای خلع يد و رفع تصرف نسبت به ملك مدعي به…

راي دادگاه

خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي وكيلش خلع يد از خوانده نسبت يه يك باب منزل مسكوني پلاك ثبتي شماره …. واقع در بخش ….. ثبتي .. به استناد وكالتنامه ها و سند مالكيت مي باشد كه دادگاه با صدور و اجراي معاينه و تحقيقات محلي از باب كشف واقع و احراز سكونت و تصرف در ملك مورد توافق به دلالت اظهارات مطلعان و مطالب معنونه خودش در جلسات دادرسي و محقق بودن مالكيت خواهان چون مدافعات آقاي …… مبني بر خريدن ملك طي قرارداد هاي عادي كه صرفاً فتوكپي آنها ارائه شده است بعد از جلسه اول دادرسي عنوان شده و ارائه گرديد و و از طرفي تصوير قراردادهاي ابرازي هيچ كدام منتسب به امضاي خواهان نمي باشد مردود تلقي مي شود و علي هذا مستنداً به مواد ۳۰۸ و صدر ماده  ۳۱۱ قانون مدني تصرفات مدعي عليه در ملك مبحوث عنه را فاقد مجوز قانوني تشخيص و حكم بر خلع يد و رفع تصرف از وي نسبت به ملك مدعي به واقع در …….. و الزامش به تاديه مبلغ ….. ريال بابت هزينه دادرسي و تصديق اوراق صادر و اعلام مي نمايد ، راي صادره حضوري و قابل تجديد نظر خواهي در محاكم حقوقي يك مي باشد .(خلع ید)

 

                                                                                                                    رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي


وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،خلع ید


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.