دادخواست اجاره عقب افتاده

دادخواست اجاره عقب افتاده

وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان،

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

اجاره:(دادخواست اجاره عقب افتاده)

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (دادخواست اجاره عقب افتاده)

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد؛ بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.(دادخواست اجاره عقب افتاده)

 

تکالیف مستاجر

قانون مدنی برخی تکالیف را بر مؤجر تکلیفمی‌کند که به آنها اشاره می‌شود.
چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده ۴۷۶ ق م)
طبق ماده ۴۸۶ ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.(دادخواست اجاره عقب افتاده)
عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده ۴۸۴ ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد. (دادخواست اجاره عقب افتاده)
بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود.(دادخواست اجاره عقب افتاده)

 

کلیک کنید  فسخ قرارداد اجاره (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

 

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه(دادخواست اجاره عقب افتاده)

خواهان : مشخصات مالک

 خوانده : مشخصات مستاجر

 وکیل : در صورت انتخاب وکیل مشخصات وکیل انتخابی یا وکیل معاضدتی

 خواسته : صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه به مبلغ…… ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات : ۱- فتوکپی مصدق قرارداد اجاره ۲- فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره….. ۳. عند الزوم جلب نظر کارشناس ۴. وکالتنامه وکیل ۵. فتوکپی مصدق سند مالکیت(دادخواست اجاره عقب افتاده)

ریاست محترم مجتمع قضایی  “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:(دادخواست اجاره عقب افتاده)

اینجانب مالک یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ….. واقع در بخش…. شهرستان….. می باشم که آن را به موجب قراردادمورخه ….. به خوانده محترم اجاره داده ام.        خوانده از بدو تصرف و شروع قرارداد تا به حال اجاره بها را نپرداخته است و با مراجعات مکرر نیز به خوانده از پرداخت مال الاجاره مطابق قرارداد استنکاف می نماید.لازم بذکر است اظهار نامه شماره ……. مورخ …… برای ایشان ارسال شده است. علی هذا مستنداً به ماده ۴۹۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ….. ریال بابت اجور معوقه با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.(دادخواست اجاره عقب افتاده)

کلیک کنید  روش اجرای احکام افراز (تقسیم ملک) صادره از مراجع قضائی صالحه

دادخواست اجاره عقب افتاده


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.