دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما

دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما

(نمونه دادخواست، دادخواست،  تامین دلیل ،تغییرات در نما، سند مالکیت،  وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی،  درخواست وکیل)

دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما : طرح دعوا در دادگستری بدون در اختیار داشتن دلیل، نه تنها ثمره و نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌ی دادرسی بر دوش فرد نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است موجب مسئولیت مدنی او نیز بشود؛ به این معنی که این شخص باید هزینه‌هایی که طرف مقابل او برای شرکت در دادرسی و دفاع از خود متحمل شده است، پرداخت کند. (دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما)

تامین در لغت به معنای حفظ‌، نگهداری، ایمن کردن و امن کردن آمده و در نظام‌های حقوقی‌، منظور از «تامین دلیل» حفظ، نگهداری و شرح دلایل و (‌وضعیت‌) موجود در عرصه اختلاف و دعوا‌، برای امکان استفاده ذی‌نفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده‌ است.

هرکس که بخواهد در دادگستری طرح دعوا کند (خواهان) باید مستند، طرح دعوا کند یعنی دلایلی برای اثبات ادعای خویش داشته باشد. البته این امر به این معنی نیست که تامین دلیل فقط برای خواهان کاربرد دارد؛ بلکه خوانده (کسی که دعوا علیه وی طرح شده یا خواهد شد و به دادگاه و دادرسی فراخوانده می‌شود) نیز ممکن است نیاز به تامین دلیل داشته باشد. مثلا ممکن است شخص الف و ب که اتفاقا با یکدیگر دوست صمیمی هستند در رابطه با موضوعی دچار اختلاف شوند و زد و خورد و الفاظی بین آنها رد و بدل شود و بعد با واسطه‌گری افراد محل، قضیه حل و فصل شود. شخص ب ممکن است احتمال دهد که بعدا شخص الف به خاطر همان اختلاف، علیه وی طرح دعوا خواهد کرد در اینجا از تامین دلیل استفاده می‌کند به این معنی که می‌تواند در خصوص اظهارات شهود و تحقیق محلی پیش از آنکه مدت زمان زیادی بگذرد و افراد موضوع را فراموش کنند درخواست تامین دلیل کند.

کلیک کنید  بررسی حوادث ناشی از کار (حادثه حین انجام کار ، وکیل)

منظور از تأمین دلیل این است که مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی ‏باشید و منظورتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند در این صورت بهترین راه اینست که«تأمین دلیل»کنید.(دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما)

نمونه دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما

تعیین خواسته و بهای آن : دادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت

دلائل و منضمات دادخواست : کپی مصدق: ۱ – سند مالکیت، ۲- نظر کارشناسی.

ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل وقوع ملک”

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: به موجب مستندات مذکور اینجانب مالک       باب آپارتمان واقع در نشانی       جزء پلاک ثبتی      /      بخش “شماره و نام شهرستان” و در همسایگی خوانده/خواندگان می‌باشم. نظر به اینکه خوانده/خواندگان با اقدامات خود در پلاک تحت مالکیتشان آنهم در نماآت موجب بروز خسارت در ملک اینجانب می‌باشند و اینجانب نیز در مقام جمع‌آوری دلایل و حفظ آنها هستم فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار اقدامات خوانده/خواندگان در ایجاد تغییرات در نماآت به استناد ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست..

کلیک کنید  نمونه دادخواست ابطال صورت جلسه شرکت

 

محل امضاء مهر     اثر انگشت

  • در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد. (دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما)
  • چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.

(وکیل اصفهان)


قانون،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما


 

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.